Przejdź do głównej zawartości

Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych - dokumentacja programu

Przeznaczenie programu

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie zwanego RODO, do systemu Asseco Wapro dodany został program o nazwie Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych. Program ma za zadanie wspierać działania osób odpowiedzialnych w firmach, za bezpieczeństwo danych osobowych. RODO narzuca na firmy nowe obowiązki mające na celu stałe zwiększanie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w przedsiębiorstwach oraz wprowadza nowe prawa podmiotów danych.

W związku z przepisami RODO firmy zobowiązane są:

 • przeanalizować ryzyka związane z przetwarzaniem tych danych;
 • w zależności od rodzaju przetwarzanych danych oraz ich ilości, opracować dostosowaną do tych warunków politykę zarządzania ochroną danych osobowych;
 • przygotować się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z narzuconymi w art. 5 ust 1 RODO zasadami;
 • realizować nowe prawa podmiotów danych.
Informacja

RODO wymaga od administratorów danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) odpowiedzialności za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w art. 5 ust. 1 RODO oraz wymaga dokumentowania przeprowadzanych działań tak, aby móc wykazać przestrzeganie tych zasad.

Przeznaczeniem programu Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych jest ułatwienie osobom odpowiedzialnym w firmach za bezpieczeństwo danych osobowych, spełnienia zasad przetwarzania danych osobowych:

 • rozliczalności,
 • ograniczenia celu;

oraz realizację praw podmiotów danych, takich jak:

 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawa dostępu,
 • prawa do przenoszenia danych.

Ze względu na to, że RODO zobowiązuje do ochrony wszelkich danych osobowych, w tym samym stopniu ochrony danych przetwarzanych elektronicznie jak i przetwarzanych tradycyjnie tzn. "na papierze", program Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych pozwala prowadzić rejestry:

 • dotyczące elektronicznych zbiorów danych,
 • dotyczące zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.

Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych w systemie Asseco Wapro

Po zainstalowaniu w systemie, program oznaczony jest ikoną:

wapro rodo

Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych jest aplikacją wspólną dla programów przetwarzających dane osobowe w systemie Asseco Wapro, to jest dla:

 • Wapro Mag Sprzedaż i magazyn,
 • Wapro Kaper Księga podatkowa,
 • Wapro Fakir Finanse i księgowość,
 • Wapro Gang Kadry i płace,
 • Wapro Best Środki trwałe,
 • Wapro Mobile Mobilna firma.

Po instalacji dowolnego z powyższych programów, w systemie komputerowym zainstalowany zostanie równocześnie program Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych, a jego struktury danych dodane zostaną do bazy danych programu, z którym został zainstalowany. Jeżeli w firmie programy systemu Asseco Wapro:

 • pracują z kilkoma rozłącznymi bazami danych, struktury programu Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych powinny być doinstalowane do bazy danych każdego programu, przetwarzającego dane osobowe (programy wymienione wyżej);
 • pracują z jedną wspólną bazą danych wystarczy, że zostaną do niej doinstalowane struktury programu Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych, a wszystkie operacje związane z obsługą ochrony danych osobowych będą wykonywane i zapisywane w tej bazie danych.

Po zainstalowaniu programu, baza danych, do której doinstalowano struktury programu Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych, dodana zostanie domyślnie jako pierwszy plik w rejestrze o nazwie Zbiory przetwarzanych danych.

Program Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych uruchamiany jest wyłącznie z aktualnych programów Asseco Wapro przetwarzających dane osobowe, do którego bazy danych doinstalowane zostały struktury Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych. Programu nie można uruchomić bezpośrednio z systemu komputera.

Program Wapro RODO Narzędzie ochrony danych osobowych:

 • dostępny jest bezpłatnie jako usługa subskrypcyjna, co oznacza, że działa wyłącznie z aktualnymi wersjami programów Asseco Wapro;
 • może być uruchomiony wyłącznie przez uprawnionego użytkownika jednego z wyżej wymienionych programów przetwarzających dane osobowe. Programu nie można uruchomić z menu systemu MS Windows.