Przejdź do głównej zawartości

Drzewo filtrowania kartoteki

W czasie pracy z programem wielokrotnie zachodzi potrzeba wyboru jakiegoś elementu z listy (kartoteki) informacji przechowywanych w bazie danych programu. Na przykład przy sprzedaży nazwę towaru wybiera się z kartoteki asortymentów, w podobny sposób z listy wybiera się nazwę magazynu przy zmianie magazynu aktywnego (bieżącego), czy też wskazuje się dokumenty magazynowe, zamówienia, zlecenia produkcyjne itd. Przy bardzo długiej liście celowe jest ograniczenie zakresu wyświetlanych pozycji poprzez podzielenie jej na podzbiory np. z listy dokumentów magazynowych można wydzielić dokumenty: przychodu, rozchodu, przesunięcia międzymagazynowego, odpowiadające im dokumenty korygujące, oraz inne.

Służy do tego drzewo filtrowania listy, znajdujące się z lewej strony kartoteki. Pozwala ono w sposób hierarchiczny grupować (segregować) pozycje wyświetlane w kartotece. Struktura i złożoność drzewa jest różna dla różnych okien i zależy od rodzaju przedstawianej w nich informacji. Drzewo filtrowania obsługiwane jest za pomocą myszy (sposób zalecany ze względu na wygodę) lub klawiatury. Przejście między oknem drzewa filtrowania listy a listą (kartoteką) umożliwia klawisz Tab.

Korzystanie z drzewa filtrowania listy prześledzimy na przykładzie kartoteki asortymentów. Umożliwia ono ograniczenie wyświetlanych pozycji do jednej kategorii asortymentowej.

Początkowo w oknie drzewa filtrowania listy artykułów istnieje tylko jedna pozycja oznaczona Wszystko. W tej sytuacji w oknie z prawej strony drzewa wyświetlane są wszystkie pozycje asortymentowe zapisane w bazie danych WAPRO Mag.

Przez podwójne kliknięcie ikony znajdującej się przy pozycji Wszystko powodujemy rozwinięcie drzewa filtrowania. Nazwa każdej gałązki odpowiada nazwom kategorii asortymentowych zapisanych w programie. Jeśli teraz wskażemy przez kliknięcie myszą dowolną nazwę kategorii, spowodujemy ograniczenie wyświetlanej obok listy asortymentowej tylko do artykułów należących do tej kategorii.

Zwinięcie drzewka następuje po ponownym dwukrotnym kliknięciu ikony Wszystko.

Jak więc widać korzystanie z drzewa filtrowania listy w WAPRO Mag przypomina obsługę drzewa folderów w Eksploratorze Windows.