Pomoc programu WAPRO Mag
Nowe funkcje programu
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Wstęp > Nowe funkcje programu

Glossary Item Box

W wersji 8.80.0 wydanie 1 z dnia 2022-10-03 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano nowy parametr w sekcji parametry handlowe o nazwie Ostrzegaj o braku Czynnego podatnika VAT - parametr działa w trakcie wystawiania dokumentów handlowych. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość konfiguracji statusów reklamacji dla platformy abstore B2C/B2B/Hybrid. - S, B,P,PP
 • Dodano nowy parametr firmy Domyślny kontrahent dla dokumentu PW. - S,B,P,PP

ASYSTENT GENIUS (czytaj więcej...)

 • Dodano mechanizm powiadomień udostępniany przy współpracy z modułem czynności automatycznych. - B,P,PP
  • Dodano możliwość konfiguracji użytkownika wskazującej typy dokumentów dla jakich mają pojawiać się powiadomienia o nowych dokumentach (handlowe w buforze, zamówienia w buforze lub zamówienia internetowe, magazynowe w buforze). - S,B,P,PP
  • Dodano możliwość włączenia powiadomienia do zamówienia, dla którego pojawiły się dostawy umożliwiające realizację zamówienia
  • Dodano możliwość włączenia powiadomienia do zlecenia produkcyjnego, dla którego pojawiły się dostawy składników umożliwiające realizację zlecenia produkcyjnego
 • Dodano nowy algorytm tworzenia zamówień do dostawców w oparciu o algorytm regresji liniowej z możliwością wskazania ilości dni oraz typów dokumentów. - P,PP
 • Dodano sugerowanie ostatnio użytego rachunku bankowego (ostatnio użyty danego dnia dla waluty oraz typu dokumentu) w trakcie tworzenia kolejnych dokumentów finansowych. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość włączenia automatycznego synchronizowania statusów paczek kurierskich z wykorzystaniem czynności automatycznych wg wskazanego interwału czasowego. - S,B,P,PP
 •  Dodano automatyczne budowanie listy najczęściej używanych operacji dodatkowych w każdym module niezależnie dla użytkownika. Po uruchomieniu 5x operacji pojawia się w najczęściej używanych. Lista zwraca 5 najczęściej używanych malejąco wg ilości uruchomień w danym module. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia własnych zadań w module czynności automatycznych uruchamianych cyklicznie. Umożliwia to tworzenie zadań wywołujących np. modułu EXE lub procedury SQL wg wskazanego harmonogramu bez wykorzystania harmonogramu Windows lub usług SQL Agent. - PP
 • Dodano możliwość wyboru podpowiedzi szczegółów zadania CRM na podstawie fragmentu wpisanego do tytułu zadania . -S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków. - B,P,PP
 • Dodano kopiowanie numeru serii dla importowanych reklamacji z platformy e-commerce do dokumentu z wprowadzonym numerem serii w ERP oraz filtrowanie po numerze serii. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano kopiowanie pól dodatkowych z pozycji dokumentów źródłowych (zamówienia, oferty) do pozycji reklamacji podczas ich przenoszenia z dokumentów źródłowych. - B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polach dodatkowych pozycji reklamacji w filtrze F8. - S, B,P,PP
 • Dodano na pozycjach zamówienia kolumnę Kraj pochodzenia. - S, B,P,PP
 • Dodano obsługę etykiet na pozycjach dokumentu oferty. - B,P,PP
 • Dodano uwzględnienie domyślnej waluty kontrahenta w trakcie wystawiania dokumentu finansowego na podstawie parametru Domyślna waluta dla dokumentów walutowych przy zaznaczeniu opcji walutowości w dokumencie. - B,P,PP
 • Dodano przeliczanie wg jednostki Intrastat (z ustawień artykułu) w trakcie generowania pozycji deklaracji oraz zaokrąglenie do 4 miejsc po przecinku. - P,PP
 • Rozszerzono parametr "Weryfikuj zgodność formy i terminu płatności z zamówieniem" do o wartość "Weryfikuj i ustaw po realizacji jak na zamówieniu" co powoduje nadpisanie formy docelowego dokumentu na formę jak na zamówieniu. - S,B,P,PP
 • Dodano proponowanie adresu email kontrahenta do opcji Wyślij jako email w rozrachunkach przy zaznaczeniu kontrahentów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania zamówień wg pola Forma dostawy. - S,B,P,PP
 • Dodano zabezpieczenie przed możliwością zmiany stawki VAT dla faktur RR w trybie edycji przez grupową zmianę stawki. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość edytowania daty ważności, numeru serii oraz opisu pozycji dla pozycji zlecenia produkcyjnego z utworzonym dokumentem RW bez PW. - P,PP
 • Dodano blokadę wystawiania dokumentu typu Odwrotne obciażenie dla kontrahenta nie oznaczonego jako Czynny podatnik VAT. - S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie okna weryfikacja pozycji dla pozycji z jednostkami zbiorczymi. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość uruchamiania operacji dodatkowych na oknie dokumentu finansowego poprzez menu prawego przycisku myszy. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono kopiowanie wariantu produktu o przenoszenie opisu wariantu i składników. - S, B,P,PP
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy do faktury VAT RR przy realizacji PZ. -S,B,P,PP
 • Dodano grupową opcję zmiany pola Opis klasy na dokumencie Faktura VAT RR. - S,B,P,PP

 

TOWARY

 • Zmodyfikowano formularz towaru w taki sposób, że pole nazwa pełna jest głównym polem. Po wpisaniu nazwa zostanie podzielona na pola nazwa i nazwa c.d. dla zachowania wstecznej kompatybilności i wymogów np. urządzeń fiskalnych, które mają ograniczenie co do długości drukowanej nazwy.- S,B,P,PP
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna do 200 znaków. -S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano proces synchronizacji artykułów aby przy ustawieniu "Wspólne bez cen" nie synchronizował się znacznik domyślnej ceny sprzedaży pomiędzy magazynami. -S,B,P,PP
 • Dodano wyświetlanie kolumny Uwagi w oknie wyboru cen towaru w trakcie dodawania pozycji na dokument. - S,B,P,PP
 • Dodano prezentowanie kodu kreskowego w oknie podglądu zdjęć towaru. - S,B,P,PP
 • Dodano kolumnę Cena netto (cena średnia dla artykułu) oraz Waluta na oknie Historia zamówień dla asortymentu dostępnego w oknie Stany zamówień i rezerwacji. - B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie operacji Utwórz cennik indywidualny z poziomu dokumentu, jeśli w definicji cennika istniał zapis zmieni się tylko nazwa bez edycji indywidualnej nazwy i indeksów. - B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano pytanie w trakcie aktualizacji danych kontrahenta z GUS w przypadku wykrycia zmiany numeru telefonu. -S,B,P,PP
 • W związku ze zmianą działania strony WWW systemy VIES zmieniono w programie wywołanie opcji raportu weryfikacji, uruchamia aktualnie ona stronę do weryfikacji. Aktualnie nie ma możliwości przekazania danych w adresie co uniemożliwia pobranie raportu jak dotychczas. -S,B,P,PP

CRM

 • Dodano możliwość wyszukiwania w słownikach pól Lokalizacja oraz Temat zadań CRM. -S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano drukowanie nazwy artykułu całej w jednej linii na wydruku faktury. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych na wydruku zamówienia oraz dokumentu magazynowego. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Pro Forma nazwę kraju kontrahenta dla kontrahentów zagranicznych. - S,B,P,PP
 • Dodano sekcję Oferent/Sprzedawca na wydruku Oferta handlowa dla dokumentu Zamówienie. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość sortowania wg kolejności składników na wydruku Zlecenie produkcyjne - P,PP
 • Dodano pole EORI z danych kontrahenta do kreatora zestawień. - B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano zmienne $KursWaluty oraz $SymbolWaluty w gniazdach dokumentu finansowego po wyborze płatnika. - PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie do operacji grupowej zmiany ceny na pozycjach dokumentu. - B,P,PP
 • Dodano uprawnienie do blokowania kasowania zapisów aktywności użytkownika. - B,P,PP
 • Dodano uprawnienie do modyfikowania wartości słowników dodatkowych. - B,P,PP

TABELE DODATKOWE

 • Ujednolicono format prezentacji danych w oknie podsumowania tabeli dodatkowej dla pól liczbowych. - PP

 

URZĄDZENIA FISKALNE

 • Dodano współpracę z Wapro Serwer Urządzeń aplikacją umożliwiającą komunikację drukarek fiskalnych z serwerem wydruku działającym jako usługa HTTP na komputerze (czytaj więcej...). - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę wagi CL5200J. - B,P,PP

W wersji 8.70.6 wydanie 1 z dnia 2022-07-05 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Zmodyfikowano funkcję kontroli MAGPKN_StanMagazynowy aby odpowiednio raportowała błąd stanu w poszczególnych firmach. - S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano moduł reklamacji jako rozszerzenie modułu zleceń serwisowych. Dokumenty docelowo będą podlegały także synchronizacji z modułem reklamacji dostępnym w usłudze Wapro B2B/Hybrid. - B,P,PP
  • Dodano nowy typ dokumentu Reklamacja
  • Dodano możliwość określenia Żądania klienta w ramach składanej reklamacji (Inne, Naprawa, Obniżenie ceny, Wymiany, Zwrot pieniędzy)
  • Dodano adres URL, który używany będzie przy zintegrowanych reklamacjach z usługą Wapro B2B/Hybrid
  • Dodano możliwość wprowadzania pozycji reklamacji (w przypadku integracji wiązane są z pozycjami dokumentów)
  • Dodano wydruk systemowy dokumentu reklamacji
 • Poprawiono zapisywanie zlecenia z numerem dłuższym niż 20 znaków. - B,P,PP

DOKUMENTY

 • Poprawiono podpowiadanie formy płatności przy grupowej realizacji zamówień na dokument handlowy. - S, B,P,PP
 • Poprawiono podpowiadanie opisu zwolnienia pozycji ze stawką ZW z poprzednich dokumentów. - S, B,P,PP
 • Dodano obsługę integracji z Krajowym Systemem e-Faktur w ramach integracji z usługą BusinessLink (funkcja jest w trakcie testów i ukryta jest dla użytkownika). - S, B,P,PP
  • Dodano parametr konfiguracyjny dot. wysyłki do KSeF
  • Dodano możliwość określenia daty odbioru oraz wysyłki dla kontrahenta oraz grupowe operacje
  • Dodano w buforze zakładkę prezentującą szczegóły dokumentu KSeF (numer, link do UPO, daty nadania i potwierdzenia)
  • Dodano możliwość tworzenia tokenu do komunikacji z wykorzystaniem API KSeF poprzez podpis kwalifikowany oraz możliwość wklejenia tokenu utworzonego w portalu podatnika
  • Dodano prezentowanie na listach oraz kontrolowanie w obiegu dokumentów numeru identyfikacyjnego KSeF
  • Dodano możliwość utworzenia paczki dla dokumentu reklamacji. - B,P,PP

 

TOWARY

 • Przywrócono kolejność pól na formularzu edycji ceny artykułu (najpierw narzut/marża potem ceny). -S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano obsługę usługi Pocztex 2.0 kurier dla operatora Poczta Polska. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Zmodyfikowano raporty CR dla zleceń serwisowych aby uwzględniały typ dokumentu Reklamacja. - B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia obrazu w e-dokumentach po wydruku dla Potwierdzenia zamówienia oraz Oferty. - S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie kodu kraju dostawy na wydrukach CR dokumentów handlowych. - P,PP
 • Dodano systemowy wydruk zlecenia serwisowego typu Reklamacja. - B,P,PP
 • Dodano systemowy wydruk Protokół reklamacji. - B,P,PP
 • Poprawiono funkcję zapisu wydruku do e-dokumentów przy włączonej opcji "Nie pokazuj okna przy wydruku" na oknie wydruku dokumentu. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk zamówienia z wypełnionymi długimi opisami w polu Uwagi oraz informacje dodatkowe. - S, B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku "Wybór tytułem" z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. - PP
 • Poprawiono obsługę zmiennej @PESEL , w gnieździe XGKOAZ1, XGKODZ. - PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano uprawnienie dot. pobierania kursów walut z banku. - B,P,PP
 • Poprawiono możliwość usuwania dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem handlowym pomimo braku uprawnień. - B,P,PP

 

W wersji 8.70.4 wydanie 1 z dnia 2022-03-02 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano możliwość wysyłania do platformy Wapro B2C/B2B/Hybrid dodatkowych pól pochodzących z tabel dodatkowych z włączonym znacznikiem "atrybut artykułu". - PP
 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel. - S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły "Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu" zwartościami "Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj". Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu. - P,PP
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu. - B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli. - P,PP
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo. -S,B,P,PP
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP. -S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole "Data uzgodnienia warunków korekty". - S, B,P,PP
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji. - S,B,P,PP
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty. - P,PP
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów. - P,PP
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu. - S, B,P,PP
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego. - S, B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę "Data do" do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres. - S, B,P,PP
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy. - P,PP
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności. - S,B,P,PP
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu. - S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD. - P,PP
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO. - P,PP
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku. -S, B,P,PP 
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów. - S,B,P,PP 
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu. - S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego. - S,B,P,PP
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora. - P,PP
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD. - P,PP
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście. - S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki. - S,B,P,PP
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku. - P,PP

 

TOWARY

 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody. -S,B,P,PP
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa. -S,B,P,PP
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku. - S,B, P,PP
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie. - S,B,P,PP
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami. - P,PP
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty. - S,B,P,PP
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru. - S,B,P,PP
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania. - S,B,P,PP
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument. - P,PP
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami. - S,B,P,PP
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej. - S, B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego. - S,B,P,PP
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów "Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami". - S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki. - S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety. - S,B,P,PP
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował się kod QR do płatności. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku. - P,PP
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego. - P,PP
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy. - S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma - wzór własny angielski. - P,PP
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie "Obrót w miesiącach wg. krajów". - P,PP
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma "VAT w walucie bazowej". - S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat. - P,PP
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny - polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN. - P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku "Wybór tytułem" z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwraca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. - PP

UPRAWNIENIA

 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych. - B,P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P. - B,P,PP

 

W wersji 8.70.2 wydanie 1 z dnia 2021-12-07 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

BUSINESSLINK

 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów do kontrahentów w trybie uproszczonym poprzez wiadomość email wysłaną za pośrednictwem usługi BusinessLink, którzy nie mają nawiązanej relacji z naszą firmą. - S,B,P,PP
 • Dodano wyświetlanie adresów wysyłki dokumentu w trybie uproszczonym w oknie bufora dokumentu. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość importu dokumentów wysłanych na skrzynkę email w usłudze BusinessLink np. w formacie ECOD. Usługa automatycznie skonwertuje dokument do formatu UFD jaki wykorzystywany jest w usłudze BusinessLink. - S,B,P,PP
 • Dodano w kartotece kontrahenta możliwość wyświetlania adresu email na jaki dany kontrahent może nam wysyłać dokumenty przez usługę BusinessLink. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w sekcji Usługa BusinessLink > Lista adresów email. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość definiowania kontaktów w usłudze BusinessLink, którzy będą otrzymywać powiadomienia o pracach serwisowych w usłudze. Opcja dostępna jest w oknie konfiguracji usługi BusinessLink. - S,B,P,PP
 • Dodano synchronizację statusu pobrania dokumentu handlowego przez odbiorcę oraz potwierdzenia w usłudze na głównej liście dokumentów handlowych a nie jak dotychczas tylko w buforze. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wysłania zaproszenia do kontrahenta w usłudze z opcją pominięcia zaproszenia email. Opcja dedykowana jest dla firm, które mają np. podpisaną umowę o elektronicznej wymianie dokumentów i nie chcą czekać na akceptację drugiej strony. - S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny umożliwiający użytkownikowi wyłączenie wysyłania pól dodatkowych dla poszczególnych dokumentów. - P,PP
 • Dodano w definicji pola dodatkowego opcję "Uwzględniaj przy eksporcie do bufora (Businesslink)" - umożliwia włączenie konkretnych pól do eksportów danych przez usługę Businesslink. - P,PP
 • Dodano kolumnę z nazwą magazynu oraz filtr wg magazynu na oknie bufora. - B,P,PP

OGÓLNE

 • Dodano możliwość automatycznego logowania do modułu IHD (Internetowy System Zgłoszeń) analogicznie jak w przypadku Moje konto. Umożliwia szybszy proces zgłaszania zapytań do pomocy serwisu Wapro. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wprowadzania trasy o tej samej nazwie dla handlowca jeśli wprowadzona jest do innej firmy. - B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli. - P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość podpisywania dokumentów handlowych, finansowych, magazynowych, ofert, rozrachunków oraz zamówień podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany). W przypadku podpisu kwalifikowanego umieszczany jest on w stopce dokumentu. - S, B,P,PP Czytaj więcej...
 • Dodano parametry w konfiguracji użytkownika umożliwiające aktywacje podpisu dla wybranych typów dokumentu dla danego użytkownika. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość realizacji zamówienia na FV lub wybrany dokument handlowy po zakończeniu weryfikacji pozycji w oknie weryfikacji. - S, B,P,PP
 • Dodano w liście szczegółów Dok. oryginalny/korekty na dok. handlowych informacji o pracowniku wystawiającym dokument. - S, B,P,PP
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola Opis klasy dla Faktur RR przy realizacji PZ. - S, B,P,PP
 • Dodano automatyczne podpowiadanie adresu kontrahenta do wysyłki raportu jeśli ustawiono filtr kontrahenta w oknie dokumentów i użytkownik uruchomił funkcję Wyślij jako e-mail dla dokumentu np. zestawienie. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę operacji dodatkowej Zwiększ/zmniejsz wartość dla zaznaczonych pozycji na dokumencie korekty (opcja działa przy braku zmiany ilości). - S,B,P,PP
 • Poprawiono algorytm naliczania odsetek dla dokumentu noty w ten sposób aby w przypadku okresu rozpoczynającego się w dzień wolny (sobota/niedziela) naliczanie rozpoczęło się od poniedziałku. - S,B,P,PP
 • Dodano przenoszenie wartości pól dodatkowych pozycji z pozycji dokumentów zamówień, ofert, dok. mag. , dok. handlowych za pomocą schowka (kopiowane są pola, których nazwa oraz maska pola zgadza się w definicji). - P,PP
 • Dodano przenoszenie wartość pól dodatkowych z dokumentu handlowego na powiązane z nim dokumenty magazynowe przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. - P,PP
 • Poprawiono proces dołączania czcionki kodu kreskowego do eksportowanego pliku PDF aby dołączał je tylko kiedy włączono w wariancie drukowanie kodu. Pozwala to zmniejszyć rozmiar pliku PDF dla użytkowników nie posługujących się kodem kreskowym. - S,B,P,PP
 • Dodano uwzględnienie preferencji podzielonej płatności kontrahenta w procesie tworzenia polecenia przelewu dla kontrahenta. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia cennika indywidualnego kontrahenta dla zaznaczonych pozycji dok. magazynowego / handlowego. - B,P,PP
 • Dodano nową zmienną ILOSC_ODLOZONA  (ilość na dokumentach przychodu odłożona w czasie) w generatorze zamówień. - P,PP

 

TOWARY

 • Dodano nowe filtry pozwalające wyświetlić towary "niedostępne tylko w B2B" oraz "niedostępne tylko w B2C". - S,B,P,PP
 • Dodano filtr "Podlega rabatowaniu". - S,B, P,PP
 • Dodano obsługę pól dodatkowych artykułu w konfiguracji okna Stany zamówień i rezerwacji. - P,PP
 • Dodano ostrzeżenie w trakcie kasowania artykułu jeśli kasowany towar występuje w definicji jakiegoś produktu. - P,PP
 • Dodano opcję uwzględnienia średniego czasu ze wszystkich dostaw zamiast czasu do pierwszej sprzedaży w oknie Analiza płynności. - B,P,PP
 • Dodano możliwość sortowania wg nr katalogowy intuicja w oknie wybór na zlecenie produkcyjne. - P,PP
 • Dodano możliwość wyboru wg której kolumny będzie prowadzona analiza do kolorowania kartotek dla stanu lub ilości dostępnej. - S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość kopiowania kontaktów z jednego kontrahenta do drugiego. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość powielania kategorii we wszystkich magazynach w oknie edycji grup cenowych. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość kasowania kategorii ze wszystkich magazynów w oknie edycji grup cenowych. - S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano kolumnę Kod referencyjny na liście paczek wraz z opcją wyszukiwania. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono funkcję tworzenia paczek kurierskich z dokumentów handlowych aby w przypadku formy pobranie uwzględniane były jako kwota pobrania paczki różnica pomiędzy wartością brutto a sumą skojarzonych zaliczek analogicznie jak dla zamówień. - S,B,P,PP
 • Dodano dodatkowe odpytywanie API Inpost w procesie pobierania etykiet paczek aby pobrane od razu zostały numery paczek. - S,B,P,PP
 • Wymuszone zostało sortowanie w trakcie tworzenia grupowego paczek z dokumentów zamówień/faktur wg sortowania po numerze dokumentu źródłowego. -S, B,P,PP

WYDRUKI

 • Poprawiono funkcję odbierania uprawnienia do wariantu wydruku. Aktualnie program zabrania edycji wariantu ale pozwala użytkownikowi wybrać wskazany wariant wydruku. - S,B,P,PP

UPRAWNIENIA

 • Rozszerzono uprawnienie "Blokowanie sprzedaży" o pola "limit kupiecki" oraz "powyżej". - B,P,PP
 • Dodano nowe uprawnienie Internetowy System Zgłoszeń do automatycznego logowania z pulpitu informacyjnego w module IHD. - B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania ustawienia dot. przypisania zaawansowanych filtrów F8 dla nowych użytkowników. - P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano integrację z terminalami ING Bank Śląski oraz ITCard PlanetPay (wiele modeli wykorzystujących wspólny protokół komunikacyjny). - S,B,P,PP

 

W wersji 8.70.0 wydanie 1 z dnia 2021-10-01 wprowadzono następujące modyfikacje:

Uwaga!

Od dnia 2021-10-01 wraz z wersjami 8.70.0 wycofane zostały warianty START oraz BIZNES linii STANDARD. Dostępne są tylko warianty 365 START oraz 365 BIZNES linii 365.

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

BUSINESSLINK

 • Dodano możliwość przesyłania zamówień pomiędzy kontrahentami w usłudze Businesslink. - S,B,P,PP
 • Dodano nowe filtry w dokumentach handlowych i zamówieniach umożliwiające wybranie dokumentów: przesłanych do usługi Businesslink, wystawionych poza buforem usługi Businesslink, dokumenty, których nie ma w buforze oraz umieszczone w buforze usługi Businesslink. - S,B,P,PP
 • Dodano interpretację parametru Odłożony skutek magazynowy dla faktur zakupu dla importowanych faktur do bufora z usługi Businesslink. - S,B,P,PP
 • Dodano parametr "Automatyczny import zamówień z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie zamówień z bufora do głównego rejestru zamówień po imporcie z usługi Businesslink. - S,B,P,PP
 • Dodano parametr "Automatyczny import faktur z bufora" umożliwiający automatyczne przenoszenie faktur z bufora do głównego rejestru dokumentów handlowych po imporcie z usługi Businesslink. - S,B,P,PP
 • Ukryto domyślne wyświetlanie dokumentów archiwalnych. - S,B,P,PP

OGÓLNE

 • Dodano nowy wariant typu Odczyt, który umożliwia podglądanie danych bez możliwości jakiejkolwiek edycji. Wariant dedykowany jest dla firm, którym upłynął abonament licencji 365 a potrzebują zachować podgląd do danych.
 • Dodano nowy mechanizm weryfikacji pozycji dokumentu dostępny w dokumentach magazynowych, handlowych oraz zamówieniach. - S,B,P,PP
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez ręczne oznaczanie pozycji;
  • Umożliwia weryfikację pozycji poprzez wyszukiwanie pozycji czytnikiem kodu kreskowego;
  • Umożliwia blokowanie zweryfikowanego dokumentu po zakończeniu weryfikacji;
  • Umożliwia utworzenie paczki kurierskiej z weryfikowanego dokumentu;
  • Drukowanie weryfikowanego dokumentu;
 • Poprawiono mechanizm przelogowania użytkownika, aby nie pojawiał się komunikat o przekroczonej ilości stanowisk w sytuacji kiedy wszystkie stanowiska z licencji są już w użyciu. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono zapamiętywanie filtrów użytkownika o filtry ustawione w tabeli dodatkowej. - P,PP
 • Dodano możliwość ustawiania aktywności typów dokumentów magazynowych analogicznie do typów dokumentów handlowych - nieaktywne ukrywane są na liście wyboru w trakcie tworzenia dokumentu. - S,B,P,PP
 • Dodano listę szczegółów w oknie zleceń produkcyjnych. - P,PP
 • Dodano możliwość wyszukiwania w kartotece banków po nazwie intuicja. - S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm automatycznego nawiązywania połączenia z bazą danych programu np. po hibernacji systemu operacyjnego i ponownym jego wznowieniu jeśli program nie jest ponownie uruchamiany, program spróbuje automatyczne nawiązać połączenie. - S,B,P,PP
 • Dodano w module Klient SQL opcję "zawijanie wierszy". - B,P,PP
 • Dodano uruchamianie aplikacji w rozmiarze ostatnio zapisanym przy poprawnym zamknięciu aplikacji. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano obsługę statusów dokumentów handlowych. - S, B,P,PP
 • Dodano uzupełnianie danych o kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat typu Wywóz zgodnie zmianami przepisów od 01.01.2022. - P,PP
 • Dodano w oknie sprzedaży detalicznej opcje zmniejszania i zwiększania wartości zaznaczonych pozycji o zadaną wartość. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość stosowania zmiennej @@-miesiąc oraz -rok w opisie pozycji szablonu dokumentu seryjnego. Pozwala to automatycznie opisywać okres usług realizowanych w szablonach. - P,PP
 • Dodano parametr "Inteligentne proponowanie dla pozycji stawki VAT i typu transakcji OSS/IOSS" - Parametr określa, czy program (tylko w linii 365) dla dokumentów zamówień walutowych ma automatycznie proponować unijną stawkę VAT oraz typ transakcji transgranicznej OSS (IOSS) na pozycji zamówienia, dokumentu handlowego oraz magazynowego. Program analizuje kraj adresu dostawy i/lub kraj kontrahenta (odbiorcy) oraz wcześniejsze (ostatnie) wybory użytkownika dla konkretnego artykułu. - P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość grupowego przesyłania zaznaczonych zamówień do bufora. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość uruchomienia edycji kartoteki asortymentowej z poziomu prawego przycisku myszy na liście szczegółów z pozycjami dokumentu - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość definiowania własnego filtra SQL w filtrach F8 na:
  • dokumentach handlowych,
  • magazynowych,
  • zamówień,
  • ofert,
  • rozrachunków,
  • kontrahentów
  • artykułów. Funkcja dostępna w wariantach 365 Prestiż oraz 365 Prestiż Plus. - P,PP
 • Dodano możliwość generowania plików e-przelewy z poziomu listy rozrachunków. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość oznaczenia, które dokumenty magazynowe mają być wliczane do limitu kupieckiego. - S,B,P,PP
 • Dodano wyszukiwanie po numerze zamówienia klienta na oknie zamówień - S,B,P,PP
 • Poprawiono wyszukiwanie w rozrachunkach po kolumnie Symbol - S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia uwag podczas realizacji wielu dokumentów magazynowych na dokument handlowy. W miarę możliwości dostępnego miejsca przeniesione zostaną uwagi z wielu dokumentów. - S,B,P,PP
 • Dodano grupową operację "Grupowa zmiana rachunku dla PW/BW" w dokumentach finansowych. - S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne blokowanie dok. SAD oraz powiązane dok. magazynowe po przeniesieniu do modułu Finanse i księgowość - Wapro Fakir. - S,B,P,PP
 • Dodano kolumnę kodu kreskowego pozycji w dokumencie SAD. - P,PP
 • Dodano możliwość wyboru dokumentu typu MM w oknie wyboru dokumentów do realizacji na liście zamówień. - B,P,PP
 • Poprawiono obsługę dat na zawieszonych paragonach z poprzednich dni aby dokumenty z poprzednich dni miały automatycznie ustawioną datę na bieżącą. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wyświetlanie pozycji w SAD po podpięciu z dokumentu zamówienia. - P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów magazynowych bez przypisanej osoby odbierającej. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość edytowania uwag zaksięgowanych dokumentów magazynowych. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie funkcji automatycznego proponowania stawki 0% dla zamówień UE bazując na nowych kodach kraju wg stawek dla pakietu e-commerce. - P,PP
 • Dodano nowe filtry w dokumentach zleceń produkcyjnych umożliwiające filtrowanie zleceń poprzez zawierający asortyment, kategorię zwykłą lub drzewiastą. - P,PP
 • Dodano możliwość wystawiania noty odsetkowej dla rozrachunku powstałego z kompensaty dokumentów. - S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne aktualizowanie adresu dostawy w powiązanych dokumentach magazynowych z dokumentem handlowym, w którym zmodyfikowano adres dostawy. - S,B,P,PP
 • Dodano parametr "Domyślna ilość dni ważności oferty" umożliwiający przesunięcie daty "Ważna do" w ofercie. - P,PP
 • Dodano kolumnę termin płatności w liście dokumentów handlowych. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono parametr "Automatyczny wydruk paragonu po fakturze" o wartość "Tak, gdy faktura dla osoby fizycznej". - S,B,P,PP
 • Rozszerzono parametr "Fiskalizacja przy wystawianiu FV" o wartość "Fiskalizuj, gdy faktura dla osoby fizycznej". - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano mechanizm rozchodu oraz rezerwacji (w przypadku zamówień) dla towarów, w których określono zasadę zdejmowania ze stanu wg nr serii, daty ważności i FIFO/LIFO. Wprowadzenie preferowanego numeru serii i/lub daty ważności na formularzu pozycji oznacza że program będzie automatycznie wyszukiwał i dopasowywał dostawy do rozchodu wg przyjętej metody zdejmowania ze stanu. W przypadku wprowadzenie daty ważności będą wyszukiwane dostawy nie starsze niż podana data (o ile takie są dostępne). W przypadku podania numeru serii lub jego fragmentu będą wyszukiwane dostawy o numerach serii pasujące do podanego wzorca. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano logikę kasowania wzajemnego dokumentów MW i MP - program najpierw próbuje kasować MP w przypadku rozchodów pojawia się stosowna informacja. - B,P,PP
 • Zmodyfikowano proponowanie daty kursu z dnia bieżącego na kurs z ostatniego dnia roboczego w trakcie dodawania dokumentu SAD. - P,PP
 • Zmodyfikowano proponowanie nowego adresu dostawy po zmianie kontrahenta na dokumencie. - S,B,P,PP
 • Poprawiono ustawianie widoczności wpłaty, która była podpięta do faktury a dokument handlowy został usunięty. - S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne ustawienie pracownika na wykonującego operacje podczas powielania rozrachunku. - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano prezentowanie informacji o sumie odłożonych ilości towaru w liście szczegółów w zakładce Stany w magazynach. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zablokowania użycia zamiennika w zleceniu produkcyjnym - opcja dostępna w edycji zamiennika. - P,PP
 • Dodano grupową zmianę certyfikatu dla zaznaczonych towarów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zapisania cen indywidualnych bez podawania nazwy i indeksu indywidualnego. - B,P,PP
 • Dodano wyświetlanie pól dodatkowych pozycji dokumentu w oknie historii przychodów i rozchodów towarów. - P,PP
 • Poprawiono przepisanie stawek vat z nowo wybranej kategorii do stawek edytowanego towaru. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano warunek kolorowania wierszy wg stanu min/max aby uwzględniał ilość dostępną licząc wg stan-zarezerwowano. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono filtr stanu minimalnego o pozycję min-1 czyli wyświetlanie pozycji, które są poniżej stanu minimalnego. - S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość skalowania okna edycji kontrahenta - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość sortowania po nagłówkach kolumn w liście szczegółów kontaktów kontrahenta - S,B,P,PP
 • Dodano w module kojarzenia kontrahentów wyszukiwanie po numerze kontrahenta. -S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano nowy filtr paczek Status paczek - pozwala filtrować paczki bez uzupełnionego statusu. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano parametr ukryj numer PESEL na wydruku FV oraz korekty. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono parametr wydruku zamówienia od odbiorcy o możliwość wydrukowania uwagi, info. dodatkowe lub uwagi + info. dodatkowe. - S,B,P,PP
 • Dodano w wydruku Specyfikacji realizacji zamówienia informacji o zamówieniu od odbiorcy na każdej stronie wydruku.- S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk dokumentu pro forma w walucie aby kwoty VAT były w PLN a nie w walucie. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk faktury aby kod kraju kontrahenta pobierany był z adresów historycznych kontrahenta. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruki systemowe dokumentów, tak aby w przypadku nazwy jednostki drukowanej przy długości > 8 znaków była zmniejszona aby zmieścić całość na wydruku. - S,B,P,PP
 • Poprawiono prezentowanie ilości na wydruku WZ bez cen z rozbiciem na nr serii. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku kompensaty możliwość umieszczenia danych wystawiającego dokument. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu WZk w trakcie zatwierdzania dokumentu korekty faktury. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość ukrycia na WZ do FV zaliczkowej na 100% dopisku "Dokument wystawiony do faktur zaliczkowych". - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość drukowania numeru NIP w raporcie kasowym obok nazwy wpłacającego/wypłacającego. - S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano kolumnę stan na magazynie oraz lokalizacja w zakładce kosztorysu części zlecenia serwisowego. - B,P,PP
 • Dodano filtr zleceń serwisowych wg producenta urządzenia. - B,P,PP
 • Poprawiono automatyczne proponowanie domyślnych opisów w polach opis usterki c.d., stan urządzenia i wyposażenie dodatkowe. - B,P,PP

UPRAWNIENIA

 • Zmodyfikowano domyślny stan uprawnienia dla nowo tworzonej operacji dodatkowej (wdrożeniowej) z aktywnej na zablokowaną. - B,P,PP
 • Dodano możliwość ustawiania uprawnień poprzez opcję "Wszystkie" w definicji uprawnień dla operacji dodatkowych. - B,P,PP
 • Ukryto numer PESEL widoku pracowników przypisanych do zadania CRM w przypadku braku uprawnień Dodawanie i Edycja do modułu RODO. - B,P,PP

 

W wersji 8.61.0 wydanie 1 z dnia 2021-07-01 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano obsługę nowego typu konta w systemie e-commerce – WAPARO Hybrid. Usługa WAPRO Hybrid jest połączeniem zalet i możliwości konta typu B2B oraz konta typu B2C z możliwością zarządzania wszystkimi transakcjami B2C/B2B w jednym panelu systemu e-commerce. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano parametr "Obsługa transakcji transgranicznych OSS/IOSS" o stanach [1] Tak , [2] Nie. Parametr określa, czy program ma umożliwiać obsługę transakcji transgranicznych OSS (IOSS). Unijna procedura One Stop Shop (OSS) dotyczy głównie transakcji w sektorze B2C. Obsługa One Stop Shop wymaga rejestracji do procedury unijnej/nieunijnej (OSS), a także dla procedury importu IOSS (podmioty spoza UE prowadzące sprzedaż internetową dla klientów z UE). - P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość wprowadzenia na pozycjach dokumentów (zakładka Inne): magazynowych, handlowych oraz zamówień informacji pod jaką klasyfikację transakcji transgranicznej podlega dana pozycja ("nie dotyczy", "OSS", "IOSS"). - P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano zapamiętywanie przy dokumencie jaka tabela odsetek była użyta w dokumencie noty odsetkowej. - S,B,P,PP
 • Odblokowano kontrolę znacznika klasyfikacji JPK = MPP, dla dokumentów z datą od 01.07.2021 nie będzie on wymagany. - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano w słowniku Stawki VAT nową zakładkę Kraje UE gdzie dostępne są stawki VAT z krajów UE do obsługi pakietu e-Commerce. - P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano w stawkach w innych krajach operację grupowej aktywacji/deaktywacji stawek. - P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano w edycji artykułu możliwość podania opłaty od opakowań plastikowych (zakładka Inne, sekcja Koszt gosp. odpadami / inne opłaty (recykling)). - S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano w edycji kontrahenta walidację poprawności danych pola Pesel poprzez weryfikację sum kontrolnych. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano nowy raport CR - Obroty w miesiącach wg krajów - umożliwia podsumowanie obrotu wg kodu kraju odbiorcy na potrzeby pakietu e-Commerce . - P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę Posnet PosPay (urządzenie modułowe drukarka, kasa oraz terminal płatniczy). - S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Zmodyfikowano zmienną @WyborIDKontrahenta na tym In/Out w gnieździe Popraw dokument magazynowy lub handlowy - wybór kontrahenta - PO. - P,PP

W wersji 8.60.8 wydanie 1 z dnia 2021-05-27 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano integrację z usługą Businesslink. Umożliwia ona wymianę elektroniczną dokumentów pomiędzy kontrahentami z możliwością importu dokumentu do kartoteki dokumentów handlowych wraz z automatycznym mapowaniem pozycji z importowanych dokumentów. Czytaj więcej... -S,B,P,PP
 • Dodano bufor dokumentów w menu Inne. Bufor wykorzystywany jest jako moduł pośredni po imporcie z usługi businesslink oraz przed wysłaniem dokumentu do usługi. - S,B,P,PP

Usługa Businesslink w przypadku linii standardowej (nie warianty z linii 365) dostępna jest w formie usługi subskrypcyjnej.

DOKUMENTY

 • Dodano obsługę wzoru CUK(2) dla deklaracji podatku cukrowego zgodnie z publikacją wzorów przez MF. - P,PP
 • Dodano parametr "Ujmowanie paragonów w deklaracji CUK" o trzech stanach [1] Dolicz i wykazuj , [2] Dolicz i NIE wykazuj, [3] Nie doliczaj Parametr określa, w jaki sposób ujmować paragony w deklaracji CUK. Paragony mogą być uwzględniane przy generowaniu deklaracji i wykazywane na liście dokumentów (Dolicz i wykazuj), lub też uwzględniane w obliczeniach ale pomijane na liście (Dolicz i NIE wykazuj) albo też całkowicie pomijane w deklaracji. - P,PP
 • Zmodyfikowano funkcje kopiowania zamówień aby w docelowym dokumencie pozycje miały tą sama kolejność co w dokumencie źródłowym. - S,B,P,PP
 • Dodano filtr pozycji dokumentu dla towarów podlegających MPP. - S,B,P,PP
 • Poprawiono brak wyświetlania dostępnych dostaw po przyjęciu dostawy dokumentem MP i częściowym rozchodzie dostawy. - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano na formularzu komunikat w przypadku wprowadzania kodu CN dłuższego niż 10 znaków. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wyświetlanie marży na liście towarów w przypadku ustawienia obliczania cen wg algorytmu brutto w konfiguracji firmy. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wysyłanie ceny promocyjnej do Wapro B2C\B2B w przypadku kiedy towar posiada dodatkową jednostkę. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano nowy raport CR - Podsumowanie magazynu w miesiącach (dostępny w Stany i obroty magazynowe | wydruki) - raport prezentuje zbiorcze podsumowanie magazynu . - P,PP
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku kompensaty. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę dokumentu zaliczkowego w wydruku CR "Faktura VAT WDT - wzór własny polsko angielski". - P,PP
 • Dodano pobieranie danych z pełnych danych firmy na wydruku zamówienia. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk dokumentu korekty faktury dla kontrahentów z podpiętą JST. - S,B,P,PP

W wersji 8.60.6 wydanie 1 z dnia 2021-03-29 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Poprawiono zapamiętanie ostatnio wybranej klasyfikacji kontrahenta w trakcie wyboru na dokument. -S,B,P,PP
 • Dodano rejestrowanie informacji w identyfikatorze opisowym numeru zamówienia z bufora oraz numeru zamówienia po przeniesieniu. -B,P,PP

PACZKI

 • Poprawiono wysyłkę adresu email odbiorcy przy nadawaniu paczek GLS. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę przesyłki UPS Express Saver. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie integracji z Przelewy24 - po otrzymaniu potwierdzenia z API Przelewy informacji o potwierdzeniu płatności jest ona potwierdzona w portalu klienta. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano eksport kodów CN w faktura XML ECOD w sekcji ReferenceType. - P,PP
 • Dodano weryfikacje czy kontrahent jest oznaczony jako zagraniczny oraz weryfikacja parametry czy stosować zerową stawkę VAT dla kontrahentów zagranicznych w procesie importu zamówień XML ECOD. - P,PP
 • Dodano obsługę podatku cukrowego przy eksporcie faktur ECOD XML (InvoiceUnitPriceWithoutCharges). - P,PP
 • Dodano domyślnie inicjowanie wartości pól dodatkowych zgodnie z definicją przy grupowej realizacji zamówień na FV - P,PP
 • Dodano możliwość umieszczania na fakturach kodu QR z informacjami do płatności w aplikacjach mobilnych banków wg standardu bankowego. - S,B,P,PP
 • Dodano tworzenie obrazu dokumentu PDF przy wykorzystaniu grupowego wydruku (po włączeniu, że po wydruku na tworzyć obraz dokumentu). - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano drukowanie form płatności na wydruku FV z drukarek fiskalnych Posnet typu Online. - S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie numeru NIP kontrahenta na wydruku WZ. - S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie podsumowania kwoty podatku cukrowego na wydruku FV. - S,B,P,PP
 • Poprawiono drukowanie numerów stron na wydruku Zamówienie ZO wzór własny przy wielostronicowych dokumentach. - P,PP
 • Zmodyfikowano sortowanie dokumentów w raporcie Towary niechodliwe. - P,PP
 • Zmodyfikowano działanie aplikacji aby w przypadku drukowania dokumentów w formacie CR oraz systemowych dla dokumentów magazynowych drukowane były wszystkie typy po zapisie. Obecnie drukowany był jeden dok. np. WZ a SU nie. - P,PP

TABELE DODATKOWE

 • Dodano możliwość ustawienia precyzji do 6 miejsc po przecinku w definicji tabeli dodatkowej. - PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Zoptymalizowano proces komunikacji z kasą Novitus Next. - B,P,PP
 • Poprawiono odczyt sprzedaży pozycji paragonowych dla kas Noitus One, Nano Online oraz Next. - B,P,PP
 • Poprawiono drukowanie nazwy kontrahenta oraz uzupełniono drukowanie pozostałych danych kontrahenta przy wydruku FV na drukarce ELZAB Cube Online. - S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie drukarek ELZAB Cube Online przy wykorzystaniu protokołu Ethernet. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę opakowań zwrotnych dla kasy Novitus Santo Lan E. - B,P,PP

W wersji 8.60.4 wydanie 1 z dnia 2020-12-17 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano w konfiguracji użytkownika w sekcji parametry wyświetlania nowy parametr Kolorowanie naprzemienne wierszy (Tak|Nie). Pozwala wyłączyć mechanizm kolorowania na głównych listach programu. -S,B,P,PP
 • Dodano zapisywanie do logu aktywności użytkownika uruchamianie operacji dodatkowych. -B,P,PP
 • Dodano filtr umożliwiający ukrycie pracowników oznaczonych jako archiwalnych w module aktywności użytkownika. -B,P,PP
 • Zmodyfikowano wygląd okna grupowej zmiany ceny aby był poprawnie wyświetlany w rozdzielczości 1366x758px. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie zamówień. -S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano na formularzu dodawania/edycji artykułu w zakładce 7)akcyza, certyfikat nowe pole Podatek cukrowy (w jedn. magazynowania). Użytkownik może wprowadzić tu całkowitą kwotę podatku za daną jednostkę magazynowania. Kwota będzie mnożona przez przelicznik jednostki w zestawieniu podatku za okres. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowego wprowadzania kwoty podatku cukrowego dla zaznaczonych pozycji przez operację grupowej zmiany danych handlowych. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość przypisywania pracownika do zamówienia rejestrowanego w buforze. - S,B,P,PP
 • Dodano integrację pola Data dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole Data realizacji w wapro mag. - S,B,P,PP
 • Dodano integrację pola planowanej daty dostawy ze sklepu WAPRO B2C\B2B mapowane na pole data realizacji w adresie dostawy dokumentu. - S,B,P,PP
 • Dodano integrację pola numer zamówienia klienta z zamówień B2C\B2B. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano sposób ustawiania kursora w oknie realizacji pozycji na zamówienie. W przypadku realizacji wielu pozycji po zapisaniu akcji kursor ustawia się na kolejnej pozycji a nie na pierwszej. - S,B,P,PP
 • Wyłączono mechanizm kasowania adresu dostawy z dokumentu w momencie stwierdzenia, że adres pochodzi z innego kontrahenta niż kontrahent z nagłówka dokumentu. Pozwoli to realizować sprzedaż w modelu "drop shipping". - S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr eksportu faktur XML "Skąd pobierane są dane w sekcji Invoicee do faktury" umożliwia wybranie wartości nie używane | z kontrahenta dokumentu | z płatnika dokumentu. - P,PP
 • Dodano nowe systemowe statusy zamówień wykorzystywane przy współpracy z WAPRO Mobile - "Do weryfikacji" oraz "Zweryfikowane". - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano raport CR Podsumowanie podatku cukrowego do wyliczenia kwoty podatku cukrowego. - P,PP
 • Dodano w raporcie historia przychodów i rozchodów towarów prezentowanie pełnej nazwy towaru oraz parametr umożliwiający zastąpienie kod PKWiU kodem CN. - S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano parametry $DataRW (int OUTPUT) i $DataPW (int OUTPUT) w gniazdach Zlecenia produkcyjne\Okno danych zlecenia produkcyjnego\ [Dodawanie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed, Dodawanie lub poprawianie zlecenia\Zatwierdzenie danych zlecenia produkcyjnego\Przed]. - PP

W wersji 8.60.2 wydanie 1 z dnia 2020-10-19 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Poprawiono odświeżanie informacji wyświetlanych na dolnym statusie przy zmianie np. zakresu dat czy magazynu -S,B,P,PP
 • Dodano na oknie wyboru rodzaju transakcji handlowej JPK opcję aby podwójne kliknięcie wybierało dany wiersz słownika. -S,B,P,PP
 • Przycisk Usuń przypisane czyści listę wybranych kodów i zamyka okno bez dodatkowych komunikatów dla użytkownika (jeśli kontekst wyboru na to pozwala). -S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Nadaj kod JPK na podstawie kodu CN, umożliwia on wyszukiwanie kodu klasyfikacji JPK z innego towaru, na podstawie wybranego kodu CN w nowo dodawanym/edytowanym towarze. Domyślnie parametr jest ustawiony na Tak. Jeśli użytkownik wybrał ręcznie kod a następnie wybrał kod CN to przy włączonym parametrze nadpisuje wybrane ręcznie kody tymi wg kodu, jeśli kody nie zostaną znalezione to wybór ręczny zostanie wyczyszczony.
 • Dodano możliwość oznaczenia w artykule, że nie podlega on klasyfikacji JPK. Ustawienie dostępne jest w słowniku wyboru Rodzaju transakcji handlowej JPK nad listą kodów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość nadawania domyślnej klasyfikacji JPK dla kategorii asortymentowej. -S,B,P,PP
 • Poprawiono wyświetlanie cen w liście szczegółów w kartotece towarowej w trakcie wyboru na dokument. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość importu towarów z pliku CSV z pozycjami, które mają kod CN nie istniejący w słowniku. Program uzupełnia słownik brakującymi kodami. - S,B,P,PP
 • Przywrócono działanie skrótu Alt + o do otwarcia okna kodów kreskowych. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono pole nazwa kodu CN w słowniku do 200 znaków. – S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Zmodyfikowano proces dodawania kodu FP aby działał także w sytuacji kiedy fiskalizowana jest faktura a nie odwrotnie czyli wystawiana faktura do paragonu. - S,B,P,PP
 • Poprawiono funkcję zapamiętywania ostatnio wybranej kategorii w trakcie tworzenia dokumentu. - S,B,P,PP
 • Przeniesiono sekcję pracownik oraz dane przesyłki do zakładki "3) Status zamówienia, inne" na formularzu zamówienia, tak aby wyświetlał się on prawidłowo na rozdzielczościach 1366x768 oraz 1280x1024. - S,B,P,PP
 • Poprawiono wyświetlanie danych w oknie Specyfikacja narzutu i marży. -S,B,P,PP
 • Poprawiono przejście skrótem klawiszowym Alt + 3 przejście do zakładki 3) Uwagi w oknie tworzenia/edycji dokumentu handlowego. -S,B,P,PP
 • Poprawiono zapamiętywanie ostatnio wybranej pozycji na dokument. -S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie FV. - S,B,P,PP (tylko linia 365)
 • Dodano możliwość wydruku kodu paskowego pozycji dokumentu na dokumencie WZ. - S,B,P,PP (tylko linia 365)

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Usprawniono proces komunikacji z terminalem płatniczym, aby w przypadku pracy wielofirmowej nawiązywał komunikację z terminalem tylko w firmie ze zdefiniowanym urządzeniem. - S,B,P,PP

W wersji 8.60.0 wydanie 1 z dnia 2020-10-01 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Wprowadzono zakładkę Telemetria w edycji użytkownika, w której użytkownik może zapoznać się z informacjami dot. zbierania danych telemetrycznych w WAPRO ERP a także wycofać zgodę na zbieranie danych. Szczegółowe dane dostępne są na stronie https://wapro.pl/telemetria
 • Wprowadzono szereg zmian stylistycznych polegających na unowocześnieniu interfejsu a także uporządkowaniu wybranych formularzy dla zwiększenia ich czytelności -S,B,P,PP
 • Wymiana komponentów graficznych programu do nowej wersji. -S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie menu przy rozdzielczości rzędu 1929X oraz powiększeniu ekranu na 150%. -S,B,P,PP
 • Dodano w oknie niezatwierdzonych dokumentów wyświetlanie użytkownika edytującego dany zapis. -S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie bilansu otwarcia aby po jego zakończeniu dokumenty zamówień niezrealizowanych całkowicie pozostały w systemie -S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano obsługę etykiet w pozycjach dokumentów magazynowych i handlowych oraz zamówień. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wskazania w etykietach skojarzonych z zamówieniami (po zaznaczeniu typu Zamówienia pojawia się dodatkowa zakładka 2)Automatyczne przypisanie) czy mają być przypisane do zamówień sklepu B2C/B2B ew. pochodzących z WAPRO Aukcje. - S,B,P,PP
 • Dodano zapamiętywanie szerokości kolumn w oknie Specyfikacja narzutu i marży. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość deaktywowania typów dokumentów finansowych w programie co spowoduje ich ukrycie w drzewku i listach wyboru . - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zmiany kolejności pozycji na ofertach poprzez mechanizm przesuwania pozycji. -P,PP
 • Dodano możliwość sortowania pozycji wg kodu CN w oknie Intrastat. -P,PP
 • Dodano możliwość pobierania adresu do dokumentu FV ECOD do sekcji delivery z domyślnego adresu dostawy odbiorcy. - P,PP
 • Dodano obsługę jednostki "Para" w eksporcie dokumentu do formatu ECOD. - P,PP
 • Dodano obsługę pola o podzielonej płatności w eksporcie dokumentu do formatu ECOD - dane zapisane są w sekcji PaymentInformation. - P,PP
 • Dodano w zamówieniach w informacjach nagłówkowych pole Osoba do kontaktu. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość szybkiego wyszukiwania kontrahenta w oknie dodawania dokumentu finansowego poprzez wpisywanie nazwy w pole nazwa. - S,B,P,PP
 • Rozszerzono filtr dokumentów zamówień jakiego typu zamówienia mają być wyświetlone z uwzględnieniem typu platformy (sklep b2c, b2b, aukcje Allegro). - S,B,P,PP
 • Dodano rejestrowanie w aktywności użytkownika zdarzenia przeniesienia rezerwacji pomiędzy zamówieniami. -B,P,PP
 • Dodano w kolumnie Opis nazwę zestawu, z którego pochodzą pozycje na importowane zamówienie w przypadku importu pozycji typu Zestaw. -P,PP
 • Dodano do schowka pozycji kolumnę Producent oraz Preferowany dostawca z opcją sortowania. - B,P,PP
 • Dodano obsługę kolektora w wariancie Biznes w dedykowanym trybie do współpracy z WAPRO Mobile w wariancie Biznes, który umożliwia wykonanie remanentu. - B,P,PP
 • Dodano w oknie "Dostawy składników" dodać możliwość podglądu pól/modyfikacji pola dodatkowego "Pozycja dokumentu magazynowego". – P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano operatora UPS oraz FEDEX (funkcje udostępnione do wersji 8.51.0 w formie aktualizacji WAPRO Update). - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano wyświetlanie pola nazwa c.d. w buforze kolektora. -P,PP
 • Rozszerzono pole Nazwa kodu CN do 200 znaków. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono pole Nazwa oryginalna na formularzy artykułu. -S,B,P,PP
 • Rozszerzono funkcję przeliczania cen produktów aby działała także w kontekście zestawów. -P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu – warianty produktu, zestawu – umożliwia on określenie czy podczas powielania definicje wariantu lub zestawu mają być kopiowane do nowego towaru. – S,B,P,PP
 • Dodano integrację pola Kod CN ze sklepem WAPRO B2C/B2B. – S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Rozszerzono pole wyszukiwania w oknie Lista kontaktów kontrahenta przypisywanych do zlecenia serwisowego aby działało jak filtr typu "szukaj gdziekolwiek". - B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano wyświetlanie w kolumnie Allegro identyfikatora Allegro użytkownika po jego loginie - S,B,P,PP
 • Dodano zakładkę szczegółów Ostrzeżenie prezentującą pole Tekst ostrzeżenia z danych kontrahenta. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po polu Stanowisko kontaktu kontrahenta w kartotece. - S,B,P,PP
 • Wyłączono automatyczne ustawianie znacznika Czynny podatnik VAT dla importowanych kontrahentów w przypadku braku NIP oraz oznaczeniu, że nie jest płatnikiem VAT. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie integracji aby nowy klient integrowany z wapro b2c nie był oznaczany jako czynny podatnik jeśli nie wprowadzono NIPu. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Ujednolicono na wydrukach faktur opis przy sekcji informującej jaka kwota jest do zapłaty. Na dokumentach zaliczkowych zamiast zapłacono jest DO ZAPŁATY natomiast pod sekcją wartości pobranej zaliczki znajduje się informacja Zapłacono lub Zapłacono gotówką w zależności od zaliczki podpiętej do dokumentu. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano okno wydruku raportu CrystalReports, tak aby po wybraniu opcji wydruku lub wysyłki email nie zamykało się automatycznie i umożliwiało wykonanie 2 czynności za jednorazowym uruchomieniem okna. - P,PP
 • Dodano możliwość wydruku kodów do JPK zawartych w pozycjach oraz nagłówku dokumentu handlowego. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu ilości zarezerwowano z pozycji zamówienia lub całościowej zarezerwowano w kartotece. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku na zamówieniu informacji o operatorze przesyłki bez względu na to czy podano numer przesyłki czy nie. – S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków. -P,PP
 • Dodano automatyczne uruchamianie wbudowanego klienta podczas wywołania opcji Pokaż procedurę w operacjach dodatkowych i w gniazdach rozszerzeń. -PP
 • Dodano w zmiennej $NumerDokHan opcji OUTPUT dla dodawania korekt. -PP
 • Dodano nowe zmienne OUTPUT w oknie kontrahenta $FormaPlatnosci, $IdHandlowca, $IdKlasyfikacji, $LimitKupiecki, $TerminNaleznosci, $TerminZobowiazan, $KonBlokowanie. -PP

UPRAWNIENIA

 • Dodano możliwość kopiowania uprawnień do operacji dodatkowych. - S,P,PP

 

W wersji 8.51.0 wydanie 1 z dnia 2020-03-31 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Zmieniono numer wersji aplikacji do 8.51.0 - wersje z tym numerem zostały zweryfikowane przez dział testów WAPRO ERP jako zgodne z SQL Server 2019. W przypadku ręcznej instalacji zalecamy konfigurację serwera z compatibility_level = 140 oraz ustawienie parametru TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = off - ustawienie go na ON może powodować problemy z wydajnością działania aplikacji.
 • Dodano nową wersję modułu Moje konto WAPRO ERP, w której oznaczono na liście licencji te pochodzące z usługi WAPRO Online
 • Rozbudowano mechanizm kopiowania ustawień dla użytkownika o opcje wyboru czy kopiowana ma być cała konfiguracja, wartość jednego parametru czy cała sekcja wybrana na drzewie. - B,P,PP
 • Dodano obsługę mikrorachunków podatkowych dla firmy i pracownika. - S,B,P,PP
 • Dodano pomijanie zdublowanych separatorów (pustych sekcji) w trakcie generowania Elektronicznego Polecenia Przelewu. - B,P,PP
 • Dodano nowy edytor SQL w narzędziu Klient SQL, który wpłynie pozytywnie na wygodę pisania zapytań SQL. - S,B,P,PP

EWIDENCJA JPK (czytaj więcej...)

 • Dodano w edycji artykułu w zakładce 6) JPK, sklep internetowy, inne systemy pole wyboru ze słownika Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe). Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK w operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych artykułów w zakładce 3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia . - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania artykułów względem klasyfikacji JPK przypisanej do artykułu w filtrach artykułów (F8) zakładka 4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów. - S,B,P,PP
 • Dodano w edycji kontrahenta w zakładce 3) Dane handlowe c.d.,JPK, program lojalnościowy pole wyboru ze słownika Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta. Umożliwia ona wskazanie domyślnego kodu jaki ma być powiązany z pozycją dokumentu a następnie przeniesiony do deklaracji JPK -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania kontrahentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do kontrahenta w filtrach artykułów (F8) zakładka 3) Program lojal., dokumenty. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany klasyfikacji JPK dokumentów kontrahenta w operacji dodatkowej Grupowa zmiana danych handlowych dla zaznaczonych kontrahentów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wprowadzania kodów transakcji handlowej JPK do dokumentu handlowego w nowej zakładce 3) JPK Klasyfikacja. Kody wpisywane automatycznie (na podstawie algorytmu systemowego) są do dokumentu po jego zatwierdzeniu. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem klasyfikacji JPK przypisanej do dokumentu w filtrach dokumentu (F8) zakładka 2) Zakresy, inne. - S,B,P,PP
 • Dodano eksport klasyfikacji JPK w pliku WAPRO XML do systemu WAPRO Fakir/WAPRO Kaper kodów JPK przypisanych do transakcji - S,B,P,PP
 • Dodano synchronizację klasyfikacji JPK przypisaną do towaru pomiędzy magazynami przy dokumentach MM oraz włączonej synchronizacji magazynów. - B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano możliwość wprowadzania ręcznie kwoty VAT dla ręcznych rozrachunków podlegających metodzie podzielonej płatności. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość rozliczania wielu rozrachunków metodą podzielonej płatności. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość tworzenia polecenia przelewu z opcją podzielonej płatności na podstawie dokumentu wprowadzonego w systemie WAPRO Fakir. - S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Pozycje do deklaracji AKC-WW (wszystkie | bez zwolnionych). Określa on czy uwzględniać w deklaracji wszystkie pozycje i wyliczać różnicę względem zwolnionych czy tylko dodawać pomniejszone wartości o pozycje zwolnione. - P,PP
 • Dodano kontrolę blokującą wystawianie faktury do paragonu jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT a nie ma wprowadzonego numeru NIP. -S,B,P,PP
 • Dodano funkcję podgląd stanów magazynowych w innych magazynach na dokumentach magazynowych i handlowych a także w oknie Stany zamówień i rezerwacji (od biznes). - S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano dla operatora DHL parametr konfiguracyjny "Powiadomienie przed doręczeniem (PDI)" pozwala włączać lub wyłączać usługę PDI dla tworzonych paczek. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania adresu email do paczki utworzonej z zamówienia Allegro aby brany był adres nie z kontrahenta tylko z tego konkretnego zamówienia (transakcji) . S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne uzupełnianie kwoty ubezpieczenia kwotą z pobrania (jeśli jest mniejsza niż zdefiniowana w konfiguracji) dla paczek pobraniowych typu Inpost lub DHL. -S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr użytkownika w sekcji Drukowanie o nazwie Nazwa drukarki termicznej do etykiet. -S,B,P,PP
 • Dodano obsługę wydruku etykiet w formacie ZPL, jeśli zdefiniowano etykiety w tym formacie to po wybraniu opcji Pobierz etykietę następuje automatyczny wydruk na drukarkę termiczną (pojedynczo lub grupowo). - S,B,P,PP
 • Dodano pobieranie protokołu odbioru dla kuriera DHL. - S,B,P,PP
 • Dodano wbudowany raport CR - lista przesyłek kurierskich. - P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania paczek wg użytkownika. - S,B,P,PP
 • Dodano wysyłanie numeru tel. odbiorcy do paczek kurierskich DPD. -S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano proces pobierania etykiet, tak aby system nie pytał o folder zapisu tylko uwzględniał folder użytkownika do zapisu PDF z konfiguracji użytkownika. - S,B,P,PP
 • Dodano wysyłanie pola zawartość paczki do pola uwagi na etykiecie Poczty Polskie. - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano kolumnę Kraj pochodzenia do listy kolumn. S,B,P,PP
 • Dodano możliwość grupowej zmiany pola Kraj pochodzenia. -S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr w konfiguracji firmy Powielanie artykułu - zdjęcia (Tak | Nie). -S,B,P,PP
 • Przeniesiono pole Kod CN do zakładki pierwszej z podstawowymi danymi artykułu. - S,B,P,PP
 • Dodano do synchronizacji magazynów obsługę znacznika "Asortyment objęty mechanizmem PP". - B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano możliwość definiowania roli oraz przypisywanie ich do urządzenia. W danej roli występuje kontrahent z kartoteki, może być np. użytkownikiem lub dostawcą. - B,P,PP
 • Dodano kopiowanie tematu i opisu zadania CRM do tworzonego zlecenia serwisowego z zadania CRM. - B,P,PP
 • Dodano słowniki Marka oraz Model w definicji urządzenia serwisowego. - B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość grupowego ustawiania deklaracji stosowania procedury podzielonej płatności dla zaznaczonych kontrahentów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku w wykazie VAT na wskazany dzień poprzez operację z prawego przycisku myszy na liście szczegółów kontrahenta o nazwie Rachunki bankowe. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika wg nowego API Ministerstwa Finansów. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano obsługę pobierania adresu email z GUS, system pyta podczas wykrycia innego adresu wpisanego obecnie w kontrahencie i tego, który został pobrany. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano obsługę sprawdzania czynnego podatnika dla zaznaczonych kontrahentów. Program sygnalizuje komunikatem błąd oraz pozostawia zaznaczenia dla tych kontrahentów, gdzie taki błąd się pojawił. - S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano nowy parametr w wydrukach faktur umożliwiający drukowanie kodów CN dla towarów oraz kodów PKWiU dla usług zgodnie z nomenklaturami obowiązującymi od 01.04.2020 r. - S, B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku pola Kody JPK na wydruku Rejestr dokumenty handlowe CR. - S,B,P,PP
 • Dodano wydruk pola BDO na fakturze RR. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość włączenia w wariancie wydruku zamówienia drukowanie stanu magazynowego. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano opis w polu Zlecający na Podpis klienta na wydruku Zlecenia serwisowego CR. - P,PP
 • Dodano możliwość sortowania w raporcie Wydruk specyfikacji rozchodu zbiorczego wg lokalizacji towaru. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość zapisywania obrazu faktury z wydruku CR do e-dokumentów po zatwierdzeniu. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość drukowania pracownika wystawiającego na nocie odsetkowej. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę indeksów/nazw indywidualnych dla wydruku CR 'Dokument Wydania – wzór własny'. - P,PP
 • Odblokowano możliwość drukowania podsumowania na wydruku Oferta handlowa przy wyłączonym drukowaniu cen. - S,B,P,PP
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji rachunków w wykazie VAT. - P,PP
 • Dodano raport CR Historia weryfikacji statusu w wykazie VAT. - P,PP
 • Dodano pole Kod CN do kreatora zestawień. - B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku pola Kod CN na zamówieniu i ofercie. - S,B,P,PP
 • Dodano tłumaczenie na j. angielski na wydruku Faktura VAT - wzór własny polsko/ang dla sekcji Data wydruku oraz Data wystawienia/wykonania. - P,PP

CRM

 • Dodano na oknie Lista zadań na belce filtrów listę wyboru z typem filtra wg data wprowadzenia | czas od | czas do. - S,B,P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę drukarki Elzab Cube Online. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę drukarki Elzab Mera Online. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Nano Online. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydrukowania kopii faktury dla drukarkach Posnet Thermal HD Online, Posnet Thermal XL2 Online. - S,B,P,PP
 • Wyłączono drukowanie frazy "Z rabatem" na paragonie dla drukarki Elzab Mera TE TFT jeśli wyłączona jest opcja drukowania rabatu. - S,B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy rozrachunków. - P,PP
 • Dodano obsługę gniazda otwierania i zamykania oraz obsługa filtra dodatkowego SQL dodana na oknie listy dokumentów finansowych. - P,PP
 • Dodano obsługę filtra dodatkowego SQL na oknie zarządzania rezerwacjami pozycji zamówienia - gniazdo rozszerzeń XGZROA01 oraz XGZROA02. - P,PP
 • Dodano zmienne $BlokujNrSeriiNaForm oraz $BlokujDateWaznosciNaForm w gniazdach przed i po otwarciu okna formularza pozycji dokumentu magazynowego/handlowego. - PP

UPRAWNIENIA

 

W wersji 8.50.2 wydanie 1 z dnia 2019-11-28 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano możliwość automatycznego wylogowania aplikacji po wskazanym czasie bezczynności oraz opcjonalnego jej zamknięcia. Funkcje realizowane przez parametr użytkownika. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie filtrów w taki sposób aby w przypadku braku znalezienia odpowiednika kontrolka nie blokowała się co umożliwi kopiowanie jej zawartości. - S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Zmodyfikowano działanie faktur zaliczkowych w przypadku mechanizmu podzielonej płatności brana jest pod uwagę kwota z wartości towaru (jako całość) a nie jako poszczególne dokumenty fv zaliczkowej. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość weryfikacji kwot do mechanizmu podzielonej płatności dla faktur zakupu. -S,B,P,PP
 • Dodano w dokumentach handlowych w filtrze dokumentów (F8) - nowy filtr dla dokumentów podlegających lub nie pod mechanizm podzielonej płatności. - S,B,P,PP
 • Dodano w dokumentach Intrastat możliwość grupowego usuwania pozycji. - P,PP
 • Dodano nowy parametr użytkownika "Ustawianie znacznika podzielonej płatności na fakturach" - określa tryb pracy znacznika dokumentów handlowych podlegających podzielonej płatności wg kryteriów ustawowych. -S,B,P,PP
 • Dodano w liście szczegółów dokumentu handlowego na zakładce Pozycje kolumny "Ilość dostępna w mag." oraz "Stan w mag.". -S,B,P,PP
 • Dodano weryfikację podczas tworzenia polecenia przelewu dla dokumentu czy kwota pozostało jest większa od 0. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość realizacji dokumentu na fakturę bez konieczności jego zaznaczania. -S,B,P,PP
 • Dla opcji rozlicz rozrachunku, który wygenerowano do FV oznaczonej mechanizmem podzielonej płatności opcja Podzielonej płatności w rozliczeniu zaznacza się automatycznie. S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano nowy filtr w zakładce 4) Ceny, narzuty, fundusze rolne, akcyza o nazwie Posiada wypełnione pola opisowe. Pozwala wyfiltrować towary posiadające uzupełnione pole (uwagi, ostrzeżenie lub opis, lub wszystkie na raz) a także filtrować o zawartości pola. S,B,P,PP
 • Dodano w kreatorze zestawień w polach Artykułu znacznik czy podlega pod mechanizm podzielonej płatności. -B,P,PP
 • Dodano w oknie sprzedaży wiązanej kolejności pozycji. -B,P,PP
 • Dodano w konfiguracji pól podlegających synchronizacji znacznik "Asortyment objęty mechanizmem PP". -B,P,PP
 • Zmodyfikowano format daty zapisywany w opisie ceny promocyjnej z DD/MM/YYYY na DD.MM.YYYY. - S,B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano możliwość zmiany stawki VAT, co pozwala prawidłowo fakturować zlecenia dokumentami walutowymi. - B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano weryfikację podczas pobierania danych z GUS w przypadku wykrycia daty wykreślenia z rejestru z opcją przerwania procesu pobierania. - B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano na wydruku rejestru VAT oznaczenie dokumentów podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności (gwiazdka w kolumnie LP). - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Faktury VAT oznaczenie pozycji podlegających pod Mechanizm Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny)  drukuje się to domyślnie. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Faktury VAT podsumowanie kwoty dla Mechanizmu Podzielonej Płatności. Dla wydruku systemowego jest to opcja w edycji wariantu wydruku, dla faktur w formacie CR (wzór własny)  drukuje się to domyślnie. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku CR zlecenia serwisowego sekcję Sprzęt odebrano po naprawie. - P,PP
 • Dodano w kreatorze zestawień w grupie pól dla dokumentu handlowego znacznik informujący czy dokument podlegał pod mechanizm podzielonej płatności czy nie. -B,P,PP

ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano w konfiguracji firmy nowy parametr w sekcji zleceń produkcyjnych "Sygnatura typu dokumentu przychodu dla zleceń produkcyjnych". Umożliwia wskazanie innego typu dokumentu dla przychodu ze zleceń niż PW. - P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Dodano obsługę terminala PayTel Ingenico Desk3200 (terminal nie obsługuje wysłania kwoty korekty na urządzenie). - S,B,P,PP
 • Dla drukarek Novitus BONO Online, DEON Online, HD Online dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie dodatkowych pozycji, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie. - S,B,P,PP
 • Dla drukarek Thermal XL2 ONLINE, Posnet Thermal HD ONLINE, Posnet Trio ONLINE, Posnet TEMO ONLINE dodano obsługę po RS232/Ethernet, wydruk faktur na drukarce, drukowanie NIP nabywcy na paragonie oraz drukowanie różnych form płatności na paragonie. - S,B,P,PP
 • Dodano dla drukarki Posnet Thermal FV wydruku faktury oraz numeru NIP na paragonie. - S,B,P,PP
 • Dodano obsługę kasy Elzab Mini Online. - B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano obsługę gniazd rozszerzeń w module dokumentów SAD. - P,PP

 

W wersji 8.50.0 wydanie 1 z dnia 2019-10-01 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S - START , B - BIZNES , P - PRESTIŻ, PP - PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano nowy moduł WAPRO ERP Klient SQL (zakładka Administracja) - umożliwia on wykonywanie zapytań SQL na bazie danych. Moduł domyślnie jest niedostępny dla użytkowników i wymaga nadania uprawnień. - S,B,P,PP

Jeśli moduł uruchamiany jest z programu loguje się do tego samego serwera i bazy danych co program, bez możliwości zmiany połączenia. Operacja nie wymaga parametrów logowania. Jeśli uruchomiony zostanie z katalogu (znajduje się w komponentach wspólnych w Common files) to wymaga podania parametrów logowania oraz danych uwierzytelniających użytkownika.

  

 • Dodano nowe funkcje w module Moje konto WAPRO ERP:
  • podgląd pozycji zapisanych zamówień
  • zaznaczanie i filtrowanie licencji
  • grupowe zamawianie licencji
  • prezentowanie uwag zamówienia
  • sortowanie licencji wg daty wygaśnięcia licencji
  • oznaczenie kolorami daty ważności licencji (czarny: licencja aktywna, szary: licencja wygasła, pomarańczowy: licencja ważna w przedziale 30 do 60 dni, czerwony: licencja ważna krócej niż 30 dni
  • dodano na formularzu zatwierdzania pozycji koszyka regulaminu usługi (wymagany dla usługi Telefoniczna Pomoc Techniczna (TPT)

DOKUMENTY

 • Dodano automatyczny wydruk adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" na fakturach o wartości > 15 tys. brutto zawierających przynajmniej jeden artykuł z zaznaczoną opcją "Asortyment podlega pod mechanizm PP". - S,B,P,PP
 • Dodano prezentowanie w edycji pozycji dokumentu handlowego informacji czy towar podlega mechanizmowi podzielonej płatności (zakładka Akcyza,PP). - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość sprawdzenia rachunku bankowego na białej liście udostępnianej przez Ministerstwo Finansów w trakcie dodawania i edycji dokumentu finansowego. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wprowadzania i drukowania adresów dostawy na dokumentach handlowych. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość realizacji zamówień na dokumenty SAD. - P,PP
 • Dodano możliwość przenoszenia kodów egzemplarzowych na pozycje przychodowe SAD z wybranych zamówień. - P,PP
 • Przeniesiono operację "grupowa zmiana danych intrastat dla pozycji dokumentu handlowego" do sekcji Operacje. - P,PP
 • Dodano możliwość eksportu elektronicznego polecenia przelewu (epp) walutowego z kodem SWIFT. Aby w epp pojawił się nr swift to numer banku w rachunku bankowym musi być zgodny z numerem banku w kartotece banków, gdzie ten numer swift jest wypełniany. - P,PP
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "utwórz cennik indywidualny kontrahenta z zaznaczonych pozycji" wyświetlanie okna konfiguracji jak cennik ma zostać utworzony. - B,P,PP
 • Dodano przed wykonaniem operacji dodatkowej "realizacja zamówień na wybrany dokument handlowy (CTRL+ALT+R)" opcji czy zamówienia mają być realizowane częściowo czy całościowo. - B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy "Ustawienie statusu zamówienia po realizacji" - pozwala on ustawić własny status zamówienia. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano pole Numer podstawy na nowe pole "Numer zewnętrzny" na dokumentach handlowych zakupu  o długości 100 znaków. Pozwala wprowadzić długi numer faktury od dokumentu dostawcy. - S,B,P,PP

TOWARY

 • Dodano znacznik "Asortyment podlega pod mechanizm PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. - S,B,P,PP
 • Dodano grupową operację "Podlega mechanizmowi PP" dla towarów podlegających pod mechanizm podzielonej płatności. Operacja dla zaznaczonych towarów. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania towarów wg znacznika "Asortyment podlega pod mechanizm PP" w oknie Artykuły, Stany i obroty magazynowe oraz Stany zamówień i rezerwacji. - S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano sposób wprowadzania wielkości marży w oknie definiowania ceny towaru aby w przypadku wyliczenia ceny sprzedaży ujemnej pojawił się stosowny komunikat. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania wg indeksu handlowego w oknie wyboru towarów do zakładania cen oraz indeksów indywidualnych. - B,P,PP

ZLECENIA SERWISOWE

 • Dodano możliwość zafakturowania zlecenia serwisowego dokumentem walutowym. - B,P,PP
 • Dodano pole Opis c.d. w zleceniu serwisowym wraz z wydrukiem. - B,P,PP
 • Dodano kolumnę rabat dla pozycji kosztorysu zlecenia serwisowego. - B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość ustawienia w danych kontrahenta wg jakiego trybu sumowania mają być ustawiane dokumenty zakupu po wybraniu kontrahenta. - B,P,PP

WYDRUKI

 • Dodano na wydrukach faktur możliwość wydrukowania własnej nazwy firmy archiwalnej. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku FV pro forma dla kontrahenta z podpiętą jednostką samorządu terytorialnego wydruk danych odbiorcy. - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku faktury RR w definicji wariantu włączenie parametru "ukryj dokument tożsamości" . - S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku faktury korygującej do zmiany kontrahenta adnotacji o korekcie danych kontrahenta . - S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano możliwość tworzenia paczek kurierskich z poziomu dokumentu handlowego. - S,B,P,PP
 • Dodano możliwość oznaczenia w ramach operatora jaki kurier ma być domyślny podczas tworzenia paczki. - S,B,P,PP

ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano pole OPIS wraz z możliwością wydruku. - P,PP
 • Dodano oznaczenie statusu zlecenia "C - częściowa realizacja" kolorem fioletowym. - P,PP
 • Rozszerzono możliwość filtrowania produktów do wyprodukowania o nowe opcje filtrów. - P,PP
 • Dodano ustawianie statusu "T - w toku" dla zleceń z przynajmniej jedną pozycją z ilością wyprodukowaną > 0 oraz z ilością do produkcji > 0. - P,PP
 • Dodano możliwości ustawienia sortowania pozycji w zleceniu produkcyjnym wg kolejności dodawania. - P,PP

UPRAWNIENIA

 • Zmodyfikowano uprawnienie Blokowanie sprzedaży, tak aby brak dostępu do tego uprawnienia blokował także pole dni po terminie. - B,P,PP
 • Dodano uprawnienie "Klient SQL" dla uruchamiania modułu z programu (domyślnie odebrane dla użytkowników innych niż admin). - B,P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodanie zmiennej $NieFiskalizuj w gnieździe przed zatwierdzeniem paragonu na oknie sprzedaży detalicznej. - P,PP

 

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn