Pomoc programu WAPRO Mag
Podzielona płatność (Split payment)
Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Wstęp > Szybki start > Podzielona płatność (Split payment)

Glossary Item Box

Podzielona płatność (Split Payment)

Faktury z podzieloną płatnością tzw. Split payment obowiązują od 01.07.2018 r. - z założenia mają poprawić obsługę kwot wynikający z podatku VAT w budżecie Państwa. W praktyce mechanizm umożliwia podmiotowi płacącemu za daną fakturę na podzielenie wpłaty na dwie części: jedna przekazywana jest jak dotychczas na rachunek odbiorcy za towary a druga już poprzez mechanizm samego banku, który realizuje przelew przekazuje na dedykowany rachunek do przyjmowania wpłat na poczet podatku VAT. Bank wykonuje automatyczne podzielenie na podstawie dedykowanego komunikatu w elektronicznym poleceniu przelewu, wskazującego, że część wpłaty ma być na poczte konta VAT.

W praktyce sprzedający do dyspozycji nie ma pełnej kwoty wynikającej ze sprzedaży a tylko za sam towar a kwota VAT jest dla niego zamrożona, ponieważ z założenia ustawa blokuje ruchy na rachunku VAT i tylko po uzyskaniu zgody naczelnika urzędu skarbowego można nią operować do innych celów niż operacje związane z podatkiem VAT.

Konfiguracja rachunków bankowych

Aby wykorzystać funkcjonalność podzielonej płatności należy w konfiguracji firmy wskazać nowy rachunek bankowy firmy do celów VAT. W tym celu wejdź do menu System | Wybór firmy | Wskaż firmę | Popraw | Rachunki firmy (lewy dolny róg okna) | Dodaj.

Po wprowadzeniu rachunku zaznacz opcję Rachunek VAT do obsługi podzielonej płatności VAT spowoduje to utworzenie nowego rachunku do celu VAT.

Domyślnie rachunki VAT dla PP (Podzielona płatność) nie są widoczne na liście rachunków bankowych firmy. Aby je wyświetlić włącz nowy filtr dostępny obok opcji Domyślny - Pokaż rachunki techniczne VAT dla podzielonej płatności (Split payment)

Drugi krok to edycja podstawowego rachunku, do którego należy skojarzyć teraz nowo utworzony rachunek dla celów VAT. Aby to zrobić edytuj rachunek podstawowy i przejdź do zakładki 2) Podzielona płatność (Split payment) następnie przy opcji Rachunek VAT dla PP powiązany z rachunkiem firmowym wybierz istniejący rachunek dla celów VAT.

Należy pamiętać, że obecnie mechanizm Split Payment obowiązuje tylko w obrocie krajowym i tylko dla dokumentów rozliczanych w PLN oraz rozliczenie musi dotyczyć sprzedaży towarów i usług, w związku z tym nie można go zastosować np. do rozliczeń za opakowanie.

Kolejna zmiana jaka została wprowadzona w programie to moduł rozrachunków i dokumentów finansowych. Wprowadzono nowe kolumny na listę dokumentów pozwalające szybko wyłapać dokumenty z podzieloną płatnością.

Kolumna PP określa, że dokument rozliczany jest podzieloną płatnością.

Kolumna PP Kwota VAT kwotę VAT podzielonej płatności

Kolumna PP Nr dokumentu zawiera numer dokumentu rozliczanego

Kolumna PP NIP określa NIP płatnika

 

Program umożliwia rozliczanie podzielonej płatności w obydwu kierunkach, zarówno kiedy to nasza firma opłaca zobowiązania i następnie z rozliczenia generowane jest elektroniczne polecenie przelewu z podzieloną płatnością. Druga opcja to określenie w otrzymanym rozliczeniu należności, że część wpłaty została przekazana na rachunek VAT.

Należy pamiętać, że o stanie rozliczenia cały czas determinuje stan kolumny Pozostało dla rozliczeń w PLN oraz Pozostało wal. (nie dotyczy do podzielonej płatności, która jest tylko dla rozliczeń w PLN).

Kolejna bardzo istotna kwestia to taka, że jeśli rozliczenie jest częściowe to system wylicza kwotę proporcjonalnie do wartości z poszczególnych stawek VAT z dokumentu.

Dla przykładu faktura na 2 pozycje z różnymi stawkami

1x1000 netto * 1.23 vat

1x100 netto * 1.08 vat

Netto 1100 Vat 238 Brutto 1338

Domyślnie rozliczając dokument system proponuje pełną kwotę rozliczenia brutto czyli 1338. Jeśli wpłata wynosi jedynie 800 pln brutto to maksymalna kwota VAT przekazana w podzielonej płatności wynosi zgodnie ze wzorem:

Kwota wpłaty / Suma kwot brutto * Suma kwot vat

Czyli dla opisanego przykładu:

800 / (1230 + 108) * (230+8) = 142,3

 

Dane kontrahenta

W ustawieniach kontrahenta użytkownik może określić jaka jest preferowana metoda rozliczeń czy domyślnie rozliczając rozrachunek system ma proponować podzieloną płatność czy nie.

Ważne jest, że w edycji rachunku bankowego klienta istnieje możliwość zablokowania tworzenia podzielonej płatności dla klienta. Ma to znaczenie dla podmiotów, które są jednoosobowymi działalnościami, które mają jako rachunek firmy zwykły ROR, do którego bank nie utworzył konta technicznego do celów VAT.

 

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn