Pomoc programu WAPRO Mag
Grupy VAT
Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Funkcje menu System > Grupy VAT

Glossary Item Box

Grupy VAT

Program umożliwia oznaczenie firmy, w której pracuje użytkownik oraz kontrahentów jako uczestników grupy VAT, która umożliwia wspólne rozliczenia podatników.

Grupa VAT to podmiot, który otrzymuje swój nowy numer NIP niezależny od pozostałych numerów nip już istniejących dla członków.

Trzeba utworzyć kontrahenta w programie i przypisać do niego numer NIP a także oznaczyć go, że jest grupą VAT.

 

Zakładanie kontrahenta grupy VAT

Definiowanie grupy rozpoczynamy w kartotece kontrahentów Kartoteki | kontrahenci | Dodaj.

Po wprowadzeniu danych podmiotu grupy VAT należy w zakładce Uwagi, inne zaznaczyć opcję Kontrahent będący podatnikiem podatku jako grupa VAT.


 Jeśli kontrahent jest tylko członkiem grupy powinna być zaznaczona opcja Kontrahent należący do grupy VAT i wybrać z listy.

 

Konfiguracja firmy

Aby skonfigurować firmę użytkownika jako członka grupy VAT należy wejść w edycję firmy. W tym celu należy wybrać kolejno System | Firmy | Popraw i przejść do zakładki Grupy VAT.

Należy wybrać słownik wyboru grupy, jeśli jest to pierwsza konfiguracja grupy należy ją w pierwszej kolejności dodać w kartotece kontrahentów jako grupa VAT.


 

Jeśli nasza firma pełni rolę przedstawiciela grupy VAT należy w definicji zaznaczyć opcję Przedstawiciel Grupy VAT.

 

Jeden podmiot w tym samym czasie może być członkiem jednej grupy VAT, przy czym grupa VAT funkcjonuje zawsze w jakimś przedziale czasowym, który należy zdefiniować w definicji grupy.

 

Wydruki dokumentów

Dokumenty drukowane przez grupę VAT zawierać będą dane grupy VAT ponieważ w momencie dołączenia kontrahenta lub naszej firmy do grupy VAT powinny posługiwać się danymi grupy.

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn