Dokumentacja WAPRO JPK
Polecenie "Parametry użytkownika"
Wyślij opinię

Glossary Item Box

Polecenie "Parametry użytkownika"


Okno parametrów podzielone jest na cztery zakładki. Na pierwszej znajdują się podstawowe parametry konfiguracyjne programu:

Zakładka "Parametry podstawowe"


Polecenie Parametry użytkownika wyświetla na ekranie formatkę pozwalającą na zdefiniowanie podstawowych parametrów pracy programu. 
 

Jak widać na powyższym przykładzie, w programie:

Zakładka "Moje bazy danych"


Zakładka Moje bazy danych - przeznaczona jest do wybory roboczych baz danych programu:  
 

Wybór baz danych pozwala ograniczyć listę baz danych w kreatorze pobierania danych JPK. Po zaznaczeniu opcji Moje bazy danych w kreatorze wyświetlone zostaną tylko bazy zaznaczone na powyższej liście.

Zakładka "Przetwarzanie danych"


Na zakładce Przetwarzanie danych zgrupowane sa wszystkie parametry odpowiadające za sposób przetwarzania danych JPK przez kreatory oraz ich domyślne ustawienia startowe.  
 

Na zakładce, w sekcji Ogólne dostępne są do ustawienia dwa parametry:

W następnej sekcji / grupie parametrów o nazwie JPK_VAT, dotyczącej sposobu przygotowania cyklicznego pliku JPK_VAT znajduje się 5 parametrów, z których 3 pierwsze są indywidualnymi parametrami zalogowanego do programie użytkownika, natomiast dwa ostatnie są parametrami globalnymi tzn. dotyczącymi wszystkich użytkowników. Dlatego zostały specjalnie wydzielone w grupie Parametry globalne (dla wszystkich użytkowników). W sekcji JPK_VAT znajdują się parametry:

Zakładka "Poczta"


Zakładka o nazwie Poczta grupuje parametry związane z operacją wysyłania przygotowanych plików JPK na wskazany adres e-mail, na przykład do księgowości lub biur rachunkowego. Program WAPRO JPK pozwala w ustawieniach startowych kreatora przetwarzania danych JPK wybrać opcję wysyłania przygotowanego pliku JPK na wskazany adres e-mail, zamiast wysłania go na serwer Ministerstwa Finansów. Do wysłania zostanie użyty program pocztowy zdefiniowany w programie źródłowym, z którego zostały pobrane dane JPK. 

Uwaga - Jeżeli program źródłowy korzysta z e-Poczty, do wysyłki pliku wykorzystane zostanie konto firmowe.

Do wysyłanej wiadomości dołączony zostanie jako załącznik, przygotowany plik JPK. Aby proces mógł odbyć się automatycznie, wcześniej, w parametrach użytkownika należy zdefiniować dwa parametry:

 

Poniżej przykładowy widok zakładki Poczta, z rozwiniętą listą dostępnych zmiennych, które można wykorzystać do utworzenia szablonu wiadomości:

   

Treść stałą należy wpisać ręcznie z klawiatury w pola TematTreść wiadomości, natomiast aby wstawić wybraną zmienną należy wybrać ją z listy i przycisnąć przycisk Wstaw zmienną. Program oferuje również możliwość utworzenia domyślnego szablonu, wystarczy przycisnąć przycisk Załaduj domyślny szablon. Po wstawieniu, domyślny szablon można edytować i dostosować go do własnych potrzeb. Poniżej przykład widoku z wstawionym domyślnym szablonem.   

  

©2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.