WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny
Omówienie polecenia "Pobierz i wyślij" - Dziennik i Dziennik wg firm
Wyślij opinię

Glossary Item Box

Program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny przeznaczony jest do:

Wszystkie operacje można wykonać w programie kolejno, korzystając z poleceń menu głównego programu, zgrupowanych w zakładce Przetwarzanie lub każdorazowo korzystać z kreatora przetwarzania danych.


Kreator przetwarzania danych JPKKreator przetwarzania danych JPK automatyzuje proces wysyłania plików JPK przez co operacja przetwarzania danych, przygotowania pliku i wysłania go jest łatwiejsza i szybsza. Kreator umożliwia wybór trybu pracy i wysyłania plików na serwer MF, zarówno w celu wysłania obowiązkowych plików JPK_VAT jak innych plików JPK, na żądanie organu podatkowego. Dodatkową opcją jest możliwość wysyłania plików na wskazany adres mail. Niezależnie od wybranego trybu pracy kreatora, proces przetwarzania danych w celu wysłania plików JPK w jednym procesie polega na wykonaniu przez kreator kolejno:

 

Powyższe operacje wykonywane są przez kreator kolejno, w jednym ciągłym procesie. Poniżej zaprezentowany zostanie przykład działania.

Kreator uruchamiany jest, dla wybranego trybu pracy (wybranej zakładki 1) Dziennik lub 2) Dziennik wg firm), z głównego menu programu: Zakładka: Start | Sekcja: Przetwarzanie automatyczne | Polecenie: Pobierz i wyślij  .Po wybraniu polecenia, na ekranie wyświetlony zostanie pierwszy ekran:

Po zakończeniu jego działania, w dzienniku programu pojawi się nowa pozycja utworzona przez kreator. Na przykład: 
 

Jeżeli plik zostanie wysłany elektronicznie, wiadomością e-mail na przykład do księgowości firmy czy biura rachunkowego, w dzienniku również pojawi się nowa pozycja ale będzie odmiennie oznaczona. Przykład poniżej: 
  

WAPRO JPK Jednolity Plik Kontrolny