Dokumentacja WAPRO JPK
WAPRO JPK - dokumentacja
Wyślij opinię

Glossary Item Box

Dokumentacja programu WAPRO JPK


Program WAPRO JPK w systemie WAPRO ERP jest odpowiedzialny za przygotowanie danych z ksiąg rachunkowych, ewidencji VAT oraz kartotek dowodów księgowych w postaci elektronicznej, to jest za utworzenie plików w formacie XML, których struktura logiczna jest zgodna z aktualną wersją schematów Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Program importuje dane ze wszystkich aplikacji systemu Asseco WAPRO, w razie potrzeby sumuje dane z kilku źródeł i przygotowuje odpowiednie pliki XML zgodne z aktualną wersją schematów JPK.

Zaimportowane dane zapisywane są w programie w postaci książki kontroli firmy i mogą być przechowywane w bazie danych programu na wypadek konieczności złożenia wyjaśnień lub wykonania korekt przekazanych organom podatkowym plików XML.

Program dostępny jest w dwóch wariantach:

  

©2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.