Przejdź do głównej zawartości

Jak eksportować dane do programu Wapro Kaper?

Po wybraniu funkcji Inne | Wymiana danych | Eksport do programu Wapro Kaper tworzone jest zestawienie zawierające informacje o wszystkich operacjach handlowych z zakresu dat wybranego przez użytkownika.

Wapro mg

Zestawienie to zapisywane jest na dysku w postaci pliku wymiany danych (standardowo nosi on nazwę "EKSP2KAP.KPM", umieszczany jest w macierzystym katalogu programu Wapro Mag). Plik wymiany jest zwykłym plikiem tekstowym (ASCII), bez problemu można zapoznać się z jego zawartością za pomocą dowolnego edytora lub przeglądarki plików.

Wskazane jest, aby dokumenty, których zawartość wyeksportowano w ten sposób, nie podlegały już później zmianom w programie. Zaznaczenie opcji Blokuj dokumenty po zakończeniu operacji powoduje, że będą one dostępne tylko do podglądu, a w rejestrach dokumentów zostaną wyróżnione szarym kolorem. Jednak nawet w takim przypadku pozostawiono możliwość dostępu do tych dokumentów - może robić to Administrator lub osoba, której nadano stosowne uprawnienia (opcja Edycja | Usuwanie dokumentów zaksięgowanych lub zablokowanych).

Eksport do programu Wapro Kaper może się również odbywać bezpośrednio z poziomu rejestru dokumentów handlowych poprzez operację dodatkową Eksport do programu Wapro Kaper.