Przejdź do głównej zawartości

Nawigacja po aplikacji

Wapro Anywhere to nowa generacja aplikacji znanych dotychczas z pakietu w wersji desktop czyli instalowanych na stacjach użytkownika. Nowa wersja Wapro ERP Anywhere w wydaniu HTML jest ewolucją a nie rewolucją jeśli chodzi o aplikację, którą widzi użytkownik. Oznacza to, że podstawowe zasady nawigacji są analogiczne do tych znanych z wersji desktop.

Oczywiście dla wprowadzenia większej ergonomii czy też lepszego wykorzystania obszaru roboczego monitora wprowadzono pewne zmiany.

Układ menu

Główne menu znajduje się po lewej stronie i odwzorowuje główne moduły aplikacji. Po najechaniu na ikonę menu i przytrzymaniu przez chwilę kursora myszy pojawia się rozwijane menu umożliwiające zagłębianie się w kolejne elementy danego modułu.

Po wybraniu danego modułu np. Dokumenty handlowe, nawigacja kolejnych poziomów dostępna jest na górnym pasku nawigacyjnym gdzie analogicznie można rozwijać poszczególne elementy.

Układ okna

Większość okien ma analogiczną konstrukcję.

 • Menu górne - umożliwia nawigację w danym module i uruchamianiu kolejnych słowników modułu
 • Pasek wyszukiwania i akcji - nad listą znajduje się opcja wyszukiwania listy, a przyciski akcji umożliwiają podejmowanie działań typu Dodaj|Popraw|Usuń
Pamiętaj

Nazwa kolumny wybrana w oknie liście wyszukiwania automatycznie staje się porządkiem sortowania listy. Wybrana kolumna na tabeli oznaczona jest strzałką, która prezentuje w jakiej kolejności lista została posortowana. Zmiana kierunku możliwa jest poprzez kliknięcie nagłówka tej kolumny. Sortowanie możliwe jest tylko po tych kolumnach, które wymienione są w liście wyszukiwania

 • Lista główna - na liście prezentowane są dane aktualnie wybranego modułu
 • Listy szczegółów - na dole pod listą główną prezentowane są zakładki, które wyświetlają szczegóły dla aktualnie wybranego rekordu w głównej liście
 • Panel boczny - ma dwie zakładki
 • Drzewko filtrów - główna lista prezentuje dane wg wybranych filtrów - głównymi filtrami zawsze jest zakres dat oraz pozycja ustawiona w drzewku filtrów np. dokumenty Sprzedaży | Zakupu lub wybranego konkretnego typu np. Faktura sprzedaży
 • Panel filtrów - zmieniając zakładkę w panelu bocznym można szybko zmienić jego funkcję do dodatkowych filtrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe wyszukiwanie danych na liście. Niektóre moduły mają rozbudowane filtry z opcją ich zapisywania, do których dostęp uzyskuje się poprzez wybranie opcji Zaawansowane.
Pamiętaj

Panele dolne (lista szczegółów) oraz boczne (drzewko nawigacyjne) mogą być ukryte poprzez kliknięcie w przycisk zwijania umieszczony na krawędzi danego panelu. Korzystając z opcji przytrzymaj i przesuń można zmienić rozmiar (wysokość lub szerokość) wybranego panelu.

Konfiguracja

Każdy użytkownik może spersonalizować swoją listę poprzez konfigurację kolumn. W tym celu należy wybrać ikonkę konfiguracji umieszczoną po prawej stronie nad listą. Nowym oknie pojawi się lista wszystkich kolumn jakie mogą być widoczne na danej liście. Zaznaczenie i odzanaczanie powoduje ich wyświetlanie lub ukrywanie. Korzystając z opcji przesuń i upuść można zmienić kolejność kolumn na liście. Kolumny od góry wyświetlane są od lewej stronie na liście.

Wyszukiwanie danych

Każdy moduł posiada swoją wyszukiwarkę danych umieszczoną nad listą - umożliwia ona precyzyjnie wyszukiwanie danych, dodatkowo można skorzystać z filtrów w panelu bocznym. Inną metodą wyszukiwania jest skorzystanie z globalnej wyszukiwarki umieszczonej w głównym menu górnym po lewej stronie. Po wpisaniu minimum 3 znaków uruchamia ona funkcję wyszukiwania składającą się z 2 kryteriów:

 • Wyszukiwanie opcji menu - po wpisaniu słowa kluczowego podpowiadane są miejsca w systemie, których nazwy odpowiadają funkcji menu aplikacji np. kart spowoduje wyświetlenie opcji kartoteki oraz umożliwi przejście do niej
 • Wyszukiwanie danych - wpisanie np. frazy hand spowoduje przeszukanie zarówno opcji menu jak i danych gdzie występuje takie słowo w kluczowych kolumnach (jako kluczowe kolumny traktujemy m.in. numer dokumentu, nazwa kontrahenta, nazwa artykułu, indeksy). Tym samym mogą na liście pojawić się linki do dokumentów, które wystawione są na kontrahentów, w których nazwie występuje wpisana fraza.

Personalizacja

Personalizacja została szczegółowo opisana w dedykowanym module Personalizacja.

Skróty klawiszowe

W każdym module jak dotychczas w aplikacji desktop dostępne są skróty klawiszowe - w znakomitej większości są to te same skróty klawiszowe - najważniejsze z nich to:

 • Insert - dodawanie nowego zapisu
 • F2 - poprawianie aktualnie wybranego zapisu
 • Delete - kasowanie aktualnie wybranego zapisu
 • Enter - wybieranie aktualnie wybranego zapisu (przycisk dostępny w okna wyboru np. towar na dokument)
 • Esc - zamykanie/anulowanie aktualnie wybranego okna
 • F10 - zatwierdzanie formularza
 • Shift+F2 - uruchamianie formularza w trybie podglądu bez aktywnych akcji
 • Shift+Insert - powielanie wybranego zapisu
 • Spacja - zaznaczanie aktualnie wybranego zapisu na liście

Aplikacja ułatwia użytkownikowi przypomnienie skrótów poprzez wybranie skrótu Shift + F1 - pojawi się lista najczęściej używanych skrótów w aplikacji.

Dokumenty niezatwierdzone

Funkcja Admin | Dokumenty niezatwierdzone przeznaczona jest do porządkowania po awarii rejestru dokumentów. Jeżeli działanie programu zostało niespodziewanie zakończone (np. przez zanik zasilania, reset lub zawieszenie się programu w komputerze), to przy następnym logowaniu automatycznie uruchamiane są funkcje autotestowania i naprawy bazy danych mające na celu odnaleźć elementy zostawione w edycji. Wszystkie dokumenty, lub elementy kartoteki których edycja została przerwana przed zatwierdzeniem trafiają do rejestru dokumentów niezatwierdzonych. Funkcja wykrywania takich dokumentów uruchamiana jest automatycznie po zakończeniu testów poawaryjnych. Po jej zakończeniu prezentowana jest lista dokumentów niezatwierdzonych, z której w zwykły sposób można wybrać żądaną pozycję i w zależności od uznania dokończyć wystawianie dokumentu, lub anulować go.

Pamiętaj

Administrator systemu w konfiguracji uprawnień może dla danej grupy użytkowników włączyć opcję dla użytkowników tej grupy aby widzieli też dokumenty niezatwierdzone innych użytkowników a nie tylko swoje. Trzeba zachować ostrożność bo błędne działanie użytkownika może doprowadzić do próby jednoczesnej edycji tego samego zapisu przez dwóch użytkowników co jest niedozwolone.