Przejdź do głównej zawartości

Wyszukiwanie pozycji w kartotece

Znakomita większość list w programie może być przeszukiwana poprzez wskazanie konkretnej kolumny. W tym celu należy na liście wyboru umieszczonej nad tabelą wybrac kolumnę, po której chcemy ją przeszukać.

Naciśnięcie dowolnej litery, lub cyfry, powoduje wpisanie jej do okienka wyszukiwania umiejscowionego obok klucza sortowania kartoteki (listy) i jednocześnie rozpoczyna wyszukiwanie. W niektórych przypadkach (gdy kursor znajduje się w polu edycji okna wyszukiwania) operację trzeba zainicjować przez naciśnięcie klawisza Enter. Przykładowo, gdy szukamy w tabeli asortymentów telewizora wystarczy napisać np.: telew Enter

Lista jest przeszukiwana z góry na dół, a podświetlenie ustawiane jest na pierwszej pozycji, której nazwa pokrywa się z tekstem wprowadzonym do okienka wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwana sekwencja znaków nie zostanie znaleziona, to podświetlenie ustawia się na kolejnej pozycji w porządku alfabetycznym.

Działanie funkcji dotyczy zawsze tylko kolumny będącej podstawą sortowania tabeli. Aktualne kryterium sortowania jest wyświetlane w górnej części okna. Wyjątek stanowi wyszukiwanie asortymentu wg kodu kreskowego. W kartotece artykułów uruchomienie takiego wyszukiwania umożliwia klawisz F11. Sortowanie asortymentu odbywa się według domyślnej wartości kodu (jeden towar może mieć przypisany więcej niż jeden kreskowy).

Bez względu na wybór metody wyszukiwania, małe i duże litery nie są rozróżniane. Oznacza to, że niezależnie od tego czy piszemy małymi czy dużymi literami, nazwa (jeśli tylko istnieje) zostanie znaleziona.

Wyszukiwanie intuicyjne (inteligentne)

System w wersji Anywhere jako podstawowy mechanizm wyszukiwania stosuje tzw. wyszukiwanie intuicyjne, umożliwia ono przeszukanie kartotek na podstawie wprowadzania fragmentów tekstu. Jeżeli jako klucz sortowania kartoteki zostanie wybrana pozycja Nazwa, to w okienku wyszukiwania wystarczy wpisać dowolny fragment poszukiwanej nazwy (np. kilka kolejnych liter ze środka drugiego wyrazu nazwy), a kursor ustawi się na pierwszej pozycji spełniającej zadany warunek. Jednocześnie zakres wyświetlania kartoteki zostanie zawężony tylko do pozycji pasujących do podanego wzorca.

Program korzysta także z wyszukiwania danych za pomocą danych specjalnych, w niektórych miejscach w programie np. w wyszukiwaniu po polach dodatkowych użytkownik może wybrać rodzaj filtru np. wartość jest równa, różna od, zawiera się itp. W takim przypadku można korzystać ze znaków specjalnych % oraz _ . Dla przykładu jeśli wybierzemy, że wartość zawiera się to można wpisać telew% co oznacza, że początek telew jest jako maska a znak % odpowiada dowolnej liczbie znaków . W tym przypadku zostałyby znalezione np. pozycje z wartością:

  • telewizor
  • telewizory
  • telewizory HD
  • telewizory LCD
  • itp.

Znak (podkreślnik) oznacza 1 nak, wpisanie frazy wyszukiwania telewizor odpowiadałoby frazą:

  • telewizor
  • telewizora
  • telewizory
informacja

Należy pamiętać, że przeszukiwanie intuicyjne lub gdziekolwiek może być na dużych bazach mniej wydajne od wyszukiwania standardowego.

Bardziej zaawansowane metody przeszukiwania kartotek są dostępne poprzez tzw. filtry opisane w dalszej części Filtrowanie zawartości kartoteki.