Zobacz jak pobrać i zainstalować program Moduł Zarządzania Biurem

Aby wymieniać automatycznie dokumenty z klientem należy wykonać kilka kroków, które opisano poniżej. W celu uzyskanie szczegółowych informacji pobierz poniższą instrukcję lub obejrzyj film.

Pobierz szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji Modułu Zarządzania Biurem

Film instruktażowy

1.

Rejestracja Biura Rachunkowego w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych

Jeżeli Biuro Rachunkowe nie przystąpiło jeszcze do Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych należy zarejestrować się w programie na stronie programu oraz dostarczyć podpisane mowy do Asseco WAPRO. Jeśli Biuro przystąpiło do programu a chce dołączyć do usługi Biuro Rachunkowe Online należy zawrzeć aneks do umowy. Rejestracja biura w programie oraz możliwość zgłoszenia biura do usługi dostępna jest na stronie portalu dla biur.

2.

Instalacja aplikacji Moduł Zarządzania Biurem

Po zakończeniu rejestracji należy zainstalować aplikację Moduł Zarządzania Biurem, która pozwala pobierać dane przesłane przez klienta i zaimportować je do programu finansowo księgowego. Aby zainstalować Moduł Zarządzania Biurem pobierz pakiet instalacyjny.

3.

Instalacja serwisu komunikacyjnego iBiuro Konektor

iBiuro Konektor jest aplikacją pozwalającą na udostępnianie zaksięgowanych danych klienta biura rachunkowego za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej o nazwie Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta.

Aby zainstalować serwis komunikacyjny pobierz pakiet instalacyjny.

4.

Rejestracja klienta biura w ramach usługi

Aby wymiana dokumentów z klientem była możliwa należy zgłosić klienta biura poprzez formularz rejestracyjny w portalu dla biur rachunkowych w zakładce Lokalizacje > Klienci.

5.

Konfiguracja uprawnień w konsoli administracyjnej Portalu Klienta

Aby użytkownik mógł się zalogować do Portalu Klienta należy utworzyć dla niego login i nadać mu odpowiednie uprawnienia do bazy danych i do wybranych raportów dostępnych w ramach portalu.