Partner: KOMPUTERPARTNER
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Chełmno

Wdrożenie u klienta:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie
Typ działalności: usługi, sektor budżetowy i administracja publiczna
Branża: inna

Polecamy system kadrowo-płacowy WF Gang jako atrakcyjne, nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dlaczego
WAPRO ERP?

Przy okazji definiowania założeń funkcjonalnych stanowiących podstawę do opracowania systemu kadrowo-płacowego zgodnego z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej nawiązaliśmy współpracę z firmą Komputerparnter w celu wdrożenia i dostosowania oprogramowania Asseco WAPRO WF Gang.

Opis
wdrożenia

Na bazie programu WF Gang powstał system kadrowo-płacowy dedykowany jednostkom PSP. Przez kolejne lata był on rozwijany tak, by umożliwiał odpowiednie gromadzenie, przetwarzanie i raportowanie informacji. Pojawiły się procesy obliczeniowe automatyzujące listy wyrównawcze, nagrody roczne, obliczenia równoważników. Moduł kadrowy został rozbudowany o zautomatyzowany mechanizm ewidencji i odbioru nadgodzin, rozliczanie delegacji, urlopu szkolnego czy funkcjonalność wydruków.

Korzyści

  • możliwość dedykowanej  dla konkretnych potrzeb konfiguracji
  • prawidłowe gromadzenie i wykorzystywanie danych
  • procesy automatyzujące pracę
  • rozwój aplikacji
Pobierz
wersję próbną
Pobierz
aktualizację
Jak
kupić?
Korzystaj
online
POZOSTAŁE REFERENCJE: